Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bilim Tarihi, Ronan, C. A., Tübitak Akademik Dizi, 4. Basım, 2005. 2. Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler, Evelyn Fox Keller, Metis Yayınları,2007 3. Bilim Tarihi, Topdemir, H.G., Unat,Y., Pegem Akademi, 2008. 4. Bilimin Serüveni, Langone, J., Stuitz B., Gianopoulus, A., NTV yayınları, 2008.

Dersin İçeriği

Kadının antik yunandan bugüne bilimin gelişim sürecindeki yeri ve bilime katkısı

Dersin Amacı

1.Kadın bilimcilerin ve çalışmalarının tanınması, 2.Bilim’de cinsiyete bakışın irdelenmesi ve bilim dünyasında daha güçlü bir kadın modeli için gerekli vizyonun geliştirilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antik Yunan ve ortaçağda kadının bilim dünyasındaki yeri ve etkinliğinin ortaya konulması.
2 Batı’da Rönesans ve Kadın
3 İslam Biliminde Kadının yeri
4 Matematikten ve Astronomi’de Kadın bilimciler,
5 Kimya, biyoloji, ve fizik’te kadın bilimciler,
6 Bilim felsefesinde kadının yeri. Bilimin cinsiyeti olur mu?
7 Bilim dünyasında, cinsiyete bakış
8 Kadın bilimcilerin karşılaştıkları zorluk ve ayrımcılıklar
9 Eğitim alma ve bilim yapma hakkını kazanma mücadeleleri.
10 Kadın bilimciler üzerinde dönemsel ve kültürel etkiler.
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Kadın bilimciler üzerinde dinlerin bakış ve etkisi
13 Türk bilim kadınları
14 Türk Bilim kadınlarının Cumhuriyet sonrası Türk bilim dünyasına kazandırdıkları.
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509660 Bilimin gelişim süreci içinde kadının yeri ve rolünü tanımlayabilecektir.
2 1509661 Günümüz çağdaş bilimi içinde kadın bilimcilerle ilgili handikapları tanımlayabilecek ve çözüm yolları üzerine fikir yürütebilecektir.
3 1509662 Bilim kadınlarının çalışmalarıyla ilgili bilgi sahibi olacaktır.
4 1509663 Bilim dünyasındaki mevcut cinsiyetçi yapıyı sorgulayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 4 4 4
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr