Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Hatice KUMCAĞIZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kesici, Ş., Bayrakcı-Köklü, E., Mert, A., Kiper, C. (2014). Vaka Örnekleriyle Birlikte Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri. Ankara : Nobel yayınevi. 2. Nazlı, S. (2001). Aile Danışmanlığı. Ankara : Nobel Yayınevi. 3. Frank M. Dattilio, Arthur, E. Jongsma, JR. (2013). Aile Terapisi Tedavi planlayıcısı (Edit. Sean D. Davis). (Çev.Edit. Azizi yıldırım, İbrahim Kurt). Ankara : Nobel yayınevi. 4. Şengil Gül (Çev.Edit.) (2014). Çocuklar ve Evlilik Çatışması . Ankara : Nobel Yayınevi. 5.Yavuzer H. (Edit.) (2010). Evlilik okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi. 6.Ersevim İ. (Çev.) (1999). Boşanma ve Çocuk Üzerine Etkileri. İstanbul : Özgür Yayınları 7. Kısa C., Tezel K. (Çev. Edit.) ( 2012). Evlilik Terapisi ve Cinsel Terapiyi Bütünleştirmek. İstanbul : Pusula yayıevi. 8. Yalom D.İ. (Edit.) (2006). Evlilik Terapisi. İstanbul : Prestij Yayınları 9.AkbaşT. (Çev. Edit.) (2013). Aile Terapisi : Temelleri. Adana : Nobel Kitabevi.

Dersin İçeriği

Kriz kavramı ve aile yaşam döngüsü içerisinde karşılaşılabilecek kriz durumlarının kadın üzerindeki etkisi ve krize müdahale süreci.

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında kadınların aile yaşamı içerisinde karşılaşılabilecekleri kriz durumlarını tanıyabilme, nedenleri ve müdahale yöntemleri konusunda bilgi kazandırmak amaçlanmıştır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve derse ilişkin genel çerçevenin paylaşımı Teori -
2 Kriz Kavramı ve krizin kadın üzerine etkisi Teori , anlatım
3 Gelişimsel ve durumsal yaşam krizleri ve kadın Gelişimsel yaşam krizine müdahale süreci ve kadın üzerine etkisi teori, anlatım, soru-cevap
4 Krize Müdahale ve Önlemenin Genel İlkeleri Yas ve kayıp sürecinde Kriz Yönetimi ve kadının rolü teori, anlatım, soru-cevap
5 Madde Kullanımı ile baş edebilmede kriz yönetimi teori, anlatım, soru-cevap
6 Travma Sonrası Stres ve Kriz Yönetim teori, anlatım, soru-cevap
7 Boşanma sürecinin kadın üzerine etkisi ve kriz danışmanlığı teori, anlatım, soru-cevap
8 Çocuk ihmal ve istismarında aile bireylerine yaklaşım teori, anlatım, soru-cevap
9 Ara Sınav
10 Ailede şiddete maruz kalan kadının fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı teori, anlatım, soru-cevap
11 Ailede şiddet uygulayan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı teori, anlatım, soru-cevap
12 Vaka sunumları teori, anlatım, soru-cevap
13 Vaka sunumları teori, anlatım, soru-cevap
14 Vaka sunumları ve genel değerlendirme teori, anlatım, soru-cevap
15 Yıl sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 20 1
10 Tartışma 13 20 1
11 Soru-Yanıt 12 10 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 10 2 20
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 13 5 65
11 Soru-Yanıt 10 5 50
29 Bireysel Çalışma 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509196 Aile yaşam sürecinde karşılaşılabilecek kriz durumlarını tanıyabilme,
2 1509197 Krize müdahale ve önleyebilmenin genel ilkelerini kavrayabilme
3 1509198 Aile yaşam döngüsü içerinde karşılaşılabilecek kriz durumlarını yönetebilemede kadının rolünü farkedebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 5 5 5
2 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 5 4 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr