Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Hatice KUMCAĞIZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Aytolu O. (Çev.) (2013). Etkili Liderlik Eğitimi. İstanbul : Profil Yayıncılık 2. arutçugil İ. (2013). İş Hayatında Kadın Yönetici. İstanbul : Kariyer Yayınevi. 3. Brige B. (2013). Eğitim Yönetiminde Kadınlar.İstanbul : Max Kitabevi. 4. Kumkale İ.(2015). Kadın Girişimciliğinin Stratejik Liderlik Yetkinlikleri Açısından İncelenmesi ve Bir Araştırma. İstanbul : Ekin basımevi. 5. 5. Zel U. (2014). Kişilik ve Liderlik. İstanbul : Seçkin yayıncılık 6. Çelik V. (2013). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem yayıncılık 7. Şişman Z. (Çev.) (2007). Seçenekler Yaratmak: Kadınlar için Liderlik Eğitimi El Kitabı.İstanbul : Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Yayınları. 8. Hilarie Owen Vicky Hodgson Nigel Gazzard (2007). Liderlik Elkitabı. 9. Dave Ulrich Norm Smallwood (2009). Liderlik Markası. Türkiye İş Bankası Yayınları 10. John Adair (2008). Yenilikçi Liderlik. Babıali Kültür Yayıncılığı.

Dersin İçeriği

Liderlik ve eğitim ilişkisi, iş dünyasında, medyada, politikada lider kadın olmak ve başarılı lider kadınların biyografileri.

Dersin Amacı

Kadınların toplumsal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına etkisi ve eğitim ilişkisi konusunda bilgi kazandırmak genelde yönetimdeki, özelde eğitim yönetimindeki durumlarını inceleme ve geliştirmek için önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme ve Liderlik teori, anlatım, soru-cevap
2 Liderlik Psikolojisi teori, anlatım, soru-cevap
3 Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolünün Liderlik Davranışlarına Etkisi teori, anlatım, soru-cevap
4 Yenilikçi Liderlik teori, anlatım, soru-cevap
5 Liderlik Markası ve Kadın teori, anlatım, soru-cevap
6 Kadın Girişimciliği ve Liderlik teori, anlatım, soru-cevap
7 İş Dünyasında Lider Kadın teori, anlatım, soru-cevap
8 Liderlik ve Etik teori, anlatım, soru-cevap
9 Ara sınav
10 Medya ve Liderlik ve Kadın teori, anlatım, soru-cevap
11 Liderlik Psikolojisinde Kadın ve Erkek Paradigması teori, anlatım, soru-cevap
12 Politika ve Liderlik teori, anlatım, soru-cevap
13 Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü teori, anlatım, soru-cevap
14 Başarılı kadın yöneticilerin biyografileri, Başarılı kadın eğitim yöneticilerinin biyografileri teori, anlatım, soru-cevap
15 Yıl sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 20 1
10 Tartışma 13 20 1
11 Soru-Yanıt 12 10 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509216 Liderlik ve eğitim ilişkisini kavrayabilme,
2 1509217 Kadının toplumsal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına etkisini fark edebilme,
3 1509218 Kadının iş dünyasındaki yeri ve liderlik davranışlarına etkisini kavrayabilme,
4 1509219 Kadının medyadaki yeri ve liderlik davranışlarına etkisini kavrayabilme,
5 1509225 Kadının politikadaki yeri ve liderlik davranışlarına etkisini kavrayabilme,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 5 4
2 5 4 5 5 5 4 4 5 4
3 4 4 4 4 5 5 4 5 5
4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr