Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Ahmet OKTAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Humm, M. (1997). Feminist Theory, Aesthetics and Film Theory. Feminism and Film (s. 3-38). Edinburgh: Edinburgh University Press. - Oktan, Ahmet – Küçükalkan, Yavuz (2013). “Kadının Şeytani Kimyası: Üçüncü Sayfa ve Kıskanmak Filmlerinde Kadın Tipolojileri”, Doğu-Batı Dergisi, Sayı 64, Doğu-Batı Yayınları. - Abisel, N.; U.T. Arslan; P. Behçetoğulları; A. Karadoğan; S.R. Öztürk & N.Ulusay (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim Üzerine. İstanbul: Metis. - Butler, A. (2002). Women’s Cinema: The Contested Screen. Londra: Wallflower. Güçlü, Ö. (2010). Silent Representations of Women in the New Cinema of Turkey. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 1(2), 71-85. - Kaplan, E. A. (1983). Women and Film: Both Sides of the Camera. NY:Routledge. - Kuhn, A. (2010). Filmde ve Medyada Feminizmin Durumu (E. Atakav, Çev.). sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 1(1), s. 123-129. - Öztürk, S.R (2011). Türkiye Sinema Literatüründen Kadınlara Bakmak. S. Sancar (der.), Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar (s.679-699). İstanbul: Koç Üniversitesi. kasaum.ankara.edu.tr/?page_id=182 - Öztürk, S.R. (2010). Hard to Bear: Women’s Burdens in the Cinema of Yesim Ustaoğlu. F. Laviosa (Ed.), Visions of Struggle in Women’s Filmmaking in the Mediterranean (s. 149-164). New York: Palgrave MacMillan. - Tasker, Y. (2010). Cinsiyet ve Irk Tahayyülü: Çağdaş Hollywood Aksiyon Sinemasında Kadınlar. G. Topçu (Der.&Çev.), Hollywood’a Yeniden Bakmak (s. 174-188). Ankara: Deki Yay.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında Türk ve Dünya sinemasında kadın temsilleri, farklı temalar (Kadın kimliğinin tanımlanışı, kadınlara verilen toplumsal roller, anne - kız ilişkileri, kadına yönelik şiddet vb.) bağlamında tartışılmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sinemada kadın temsillerini ve kadın yönetmenlerin filmlerini incelemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması ve genel giriş.
2 Sinema alanında akademik bir metin nasıl yazılır?
3 Feminist Film Kuramına Giriş.
4 Anaakım Dünya Sinemasında kadının sunumu.
5 Hollywood Sinemasında kadınlar.
6 Bağımsız sinema ve kadın.
7 Dünya Sinemasında kadın yönetmenler -1
8 Ara Sınav
9 Dünya Sinemasında kadın yönetmenler - 2
10 Türkiye’de kadın yönetmenler
11 Yeşilçam Sineması’nda kadın temsilleri.
12 Yeni Türkiye Sineması ve kadınlar.
13 Sinemada kadınların sessizliği
14 Sinemada kadına yönelik şiddet

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 60 1
2 Final Sınavı 1 30 1
44 Makale Yazma 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509730 Toplumsal cinsiyet ilişkilerinde kadını ikincilleştiren cinsiyetçi bakış açısını açıklar.
2 1509731 Sinemanın toplumsal cinsiyetle ilişkisini tanımlar.
3 1509732 Feminist film kuramının belli başlı metinlerini, erkek egemen sinema ve alternatif film anlatılarını değerlendirir.
4 1509733 Filmleri feminist bir bakış açısından eleştirir ve feminist karşı sinema pratiğinin olanaklarını değerlendirir.
5 1509734 Sinemada kadın temsilleri, kadın yönetmenler ya da seçtiği diğer konularda akademik bir metin yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 4 4 4 4 5 4 4 4
4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
5 4 4 4 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr