Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alfred Adler, Cinsiyetler Arasında İşbirliği Derleme, Cinsiyetli Olmak: Sosyal Bilimlerde Feminizm Emre Işık, Beden ve Toplum Kuramı: Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine Judith Butler, Cinsiyet Belası Judith Butler, Feminizm ve Cinsiyetin Altüst Edilmesi Judith Butler, Maddeleşen Beden Madan Sarup, Post-yapısalcılık ve Postmodernizm Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi Sigmund Freud, Cinsiyet Üzerine

Dersin İçeriği

Düşünce tarihi içinde, düşünen varlık kavramı gelişirken, bu kavrama ilişkin anlamlandırma belli türden bir cinsiyetçi bakışa göre oluşmaktadır. Felsefe tarihinin belli filozoflarının metinlerinde bu cinsiteçi tutum örnekleri sergilenecektir.

Dersin Amacı

Dersin amacı, felsefe tarihinde “düşünen varlık” kavramının cinsiyetçi akıl içeriğine göre nasıl geliştiğini görmeye çalışmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cinsiyet ve akıl ya da bedenlerin ayrımında varoluşun inşası
2 Tek cinsin kutsal egosu ya da aklın felsefedeki iktidar olma süreci
3 Dişil aklın bilgi ve uygarlaştırıcı gücü
4 Zeus’un Methis’i yutması ya da mitosta aklın cinsiyet değiştirmesi
5 Karşıt cinsin felsefeden kovulması ya da politik aklın erilleşmesi
6 Doğanın eksik varlığı ya da akıldan yoksun cinsiyet
7 Teorideki yenilginin Praksis’teki yansımaları ya da kadının insan haklarından yosunluğu
8 Akıl varlığından sürgün ya da kadının haz nesnesine dönüşümü
9 Mülkiyetin cinsiyet kazanması ya da aklın aile kavramının sınırlarına çekilmesi
10 Felsefede kadının ölümü
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Aydınlanmacı aklın erkek kişiliği ya da Batı çölünde dişil akıl arayışı
13 Kadının simgesel düzenden dışlanması
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509664 Felsefe tarihinde, filozofların düşünme metotlarını kavrayabileceklerdir.
2 1509665 Felsefe tarihinde, akıl kavramının nasıl cinsiyetçi bir nitelikte geliştiğini kavrayabileceklerdir.
3 1509666 Aklı kavramına ilişkin cinsiyetçi kavrayışın nedenlerine karşı eleştirel bir tutum geliştirerek, sorunu aşmak için kavram ve düşünme metodu geliştirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 4 3 4 4
2 4 4 5 4 4 4 4 4 4
3 5 4 5 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr