Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Salih Rakap *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Yaşar Barut, Murat Vural (ed) Özel Eğitim, Lisans Yayınları, İstanbul, 2011. 02→ Ayşegül Ataman (ed) Özel Eğitime Giriş, Gündüz Yayıncılık, Ankara, 2008. 03→ Engelli Kadınlar ve Sorunları Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 2005. 04→ Nevzat Tarhan, Kadın Psikolojisi, Nesil Yayınları, İstanbul, 2010 05 Hamit Coşkun, Sosyal Psikoloji, Lisans Yayınları, İstanbul, 2012.

Dersin İçeriği

Özel eğitim, özel eğitimin nedenleri, sınıflandırılmaları, tanı, değerlendirme, kadın ve özel eğitimde kadınların rolleri, özellikleri.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere özel eğitimin kadınlarla olan ilişkisini ve özel eğitimde kadınlara düşen sorumlulukları hakkında bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel eğitim kavramı
2 Özel eğitimin nedenleri
3 Özel eğitimde eğitim uygulamaları
4 Özel eğitimin sınıflandırılması
5 Özel eğitimde kadının yeri
6 Özel eğitimde kadının etkileri
7 Çalışma yaşamında engelli kadınlar
8 Çalışan engelli kadınlar ve sorunları
9 Engelli kadınların aile ilişkileri
10 Engellilere yönelik toplumsal tutumlar
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Engelli kadınların kişilik özellikleri
13 Engelli kadınların toplumsal özellikleri
14 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509724 Özel eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.
2 1509725 Derste edindikleri bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri yorumlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 3 4
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr