Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Barut *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Hüseyin Peker, Çocuk Suçluluğu, Ankara, 2000. 02→ Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2003. 03→ Kriminolojik Notlar, Adalet Bakanlığı, Ankara, 2005. 04→ Hüseyin Peker, Zor Çocuk Yoktur, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010

Dersin İçeriği

Suç, suçun nedenleri, sınıflandırılmaları, tanı, değerlendirme, kadın ve çocuk suçluluğu ve özellikleri.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere suçun kadın ve çocuklarla olan ilişkisi hakkında bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Suç kavramı
2 Suçun nedenleri
3 Suç ve suçla mücadele uygulamaları
4 Suçun sınıflandırılması
5 Suç olgusunda kadının yeri
6 Suç olgusunda kadının etkileri
7 Çalışma yaşamında suçlu kadınlar
8 Çalışan suçlu kadınlar ve sorunları
9 Suçlu kadın ve çocukların aile ilişkileri
10 Suçlulara yönelik toplumsal tutumlar
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Suçlu kadın ve çocukların kişilik özellikleri
13 Suçlu kadın ve çocukların toplumsal özellikleri
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 45 45
27 Makale Yazma 2 40 80
34 Okuma 6 7 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509703 Suçla ilgili temel kavramları açıklayabileceklerdir.
2 1509704 Değişik nedenlerle ortaya çıkan suçluluk olgusu ile ilgili geçerli çözümler önerebileceklerdir.
3 1509705 Suç, kadın ve çocuk konusunu sentezleyip değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 5 5 4
2 4 4 4 4 4 5 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr