Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andı, M. Fatih (2004), “Kadın Roman Okursa”, Roman ve Hayat, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul Çeri, Bahriye (1996), ‘Türk Romanında Kadın (1923-1938 Dönemi)’, Simurg Yayınları, İstanbul. Erden, Aysu (2004). Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar (Kötücüllük-Cinsellik-Erotizm) Graber, Gustav Hans (1998), ‘Kadın Psikolojisi’, Cem Yayınevi, İstanbul. Gülendam, Ramazan (2006), Türk Romanında Kadın Kimliği, Salkımsöğüt Yayınlar, Erzurum. Gülendam, Ramazan (2007), “Türk Kadınının Aile İçerisindeki Yeri ve Rolünün Modern Türk Edebiyatına Yansıması: 1960-1980”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:15, s.165-182 Güzel, Nazife Sibel (2007), Edebi Metin Çözümlemelerinde Dilbilim-Biçembilim-Kuram, Manisa. Erkek,Tansu (1998). BeleYazınında Kadın İstanbul:Kaynak Yayınları. Parla, Jale, Sibel Irzık Kadınlar Dile Düşünce: edebiyat ve toplumsal cinsiyet İstanbul: İletişim.

Dersin İçeriği

Türk ve dünya edebiyatlarında seçme temel ya da kadın çalışmalarını odağına alan eserler bağlamında kadın ve aile olgusunun kazandığı anlamları ortaya koyabilmek.

Dersin Amacı

Gerek Türk gerekse dünya edebiyatından seçilen kadın çalışmaları, örnekleri ve eserlerinde kadın ve aile olgusunun gerek karşılaştırmalı bir yaklaşım gerekse eser, yazar veya dönem odaklı üzerinde durarak bu kavramları irdelenmek. Bu araştırma sonucunun yazın çalışmalarındaki toplumsal, sosyolojik, ekonomik, kültürel, aktöresel, eğitsel ve psikolojik yansımalarını genel bir yaklaşımla değerlendirebilmek aralarında ilişki kurmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aile ve kadın
2 Aile ve iş ortamında kadın ve üstlendiği roller
3 Kadının sosyal ve özel yaşamda üstlendiği roller ve bunların edebiyattaki yansımaları ve genel edebiyat bilim tarihinde kadının temsili
4 Seçme edebi metinlerde kadın ve aile kavramları
5 Kadının, aile ve iş yaşamında cinsiyet bağlamında algısı
6 Yazınından seçilmiş örnek ve uygulamalar
7 Edebi metinlerde kadın olgusunun yansımalarına ilişkin örnekler
8 Ara Sınav
9 Edebi metinlerde kadın ve aile imgesi örnekleri
10 Türk toplumunda kadın
11 Batı toplumunda kadın
12 Yakup Kadri Karaosmanoğlu -Kiralık Konak
13 Gustave Flaubert- Madame Bovary
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509576 Kadın ve ailenin edebi yapıtlarındaki yansımaları hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 1509577 Aile ve kadın ilişkisi bağlamında bu iki kavramın birbirleriyle etkileşimi konusunda bilgi sahibi olurlar.
3 1509578 Edebiyatta önemli kadın yazarlarının yapıtlarındaki kadın imgeleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 1509579 Kadın, aile ve toplum üçlemesinde kadının nasıl yer aldığı hangi rolleri üstlendiğini karşılaştırmalı biçimde öğrenmiş olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 4 5 5 5 4 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr