Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Demet ÖZMEN YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülay Toksöz (2011) Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın (2012), der: Saniye Dedeoğlu ve A.Yavuz Elveren, İletişim The Companion to Development Studies, Desai ve Potter

Dersin İçeriği

Kalkınma süreciyle kadın emeğinin ilişkisi

Dersin Amacı

Tarihsel ve toplumsal bir süreç olarak kapitalist kalkınmada kadının ücretli ve ücretsiz emeğinin rolü ile kalkınma politikaları ve uygulamalarının kadınların yaşamlarına etkisinin incelenmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2 Kalkınma kavramı, köken ve tarihsel gelişim
3 Kalkınma kavramı, tarihsel gelişim, stratejiler, ülke örnekleri
4 Kadının ücretli ve ücretsiz emeği temel kavramsal çerçeve
5 Kadının ücretli ve ücretsiz emeği üzerine teorik yaklaşımlar
6 Kalkınma ve kadın ilişkisine farklı yaklaşımlar (Kalkınmada Kadın Yaklaşımı, Kadın ve Kalkınma Yaklaşımı, Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Yaklaşımı, ...)
7 Ekonomik kalkınma sürecinde kadın emeği
8 Ekonomik kalkınma sürecinde kadın emeği
9 Kadınların ev içi yeniden üretim faaliyeti, bakım hizmeti, aile, nüfus politikaları, sosyal politika
10 Tarımda kadın emeği, Türkiye'de tarımda kadınlar, ücretsiz aile işçiliği, kır-kent, göç
11 Hizmetlerde kadın emeği, Türkiye'de hizmetler sektöründe kadın emeğinin durumu
12 Sanayide kadın emeği, Türkiye'de sanayi sektöründe kadınların durumu, taşeron çalışma, enformelleşme, esnek çalışma, ev eksenli çalışma biçimleri
13 Küreselleşme, krizler, enformelleşme ve kadın emeği
14 Yoksulluk, kadın girişimciliği, mikro finans uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
5 Derse Katılım 14 5 1
10 Tartışma 20 20 1
20 Rapor Hazırlama 2 10 1
21 Rapor Sunma 20 20 1
28 Makale Kritik Etme 14 15 1
34 Okuma 2 30 1
38 Rapor Hazırlama 1 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 14 3 42
34 Okuma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509709 Kalkınma kavramı ve kalkınma stratejilerini öğrenir
2 1509710 Kadın emeğinin ücretli ve ücretsiz biçimlerini ve bunun kalkınma sürecindeki rolünü anlar
3 1509711 Kalkınma ve kadın ilişkisine farklı yaklaşımları öğrenir
4 1509712 Kalkınma ve kadın ilişkisini farklı tarihsel dönemler ve farklı ülke örnekleri bağlamında tartışır
5 1509713 Türkiye'nin kalkınma sürecinde kadın emeğinin rolünü ve kalkınmanın kadınların yaşamlarına etkisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr