Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğrencinin çalıştığı alana ilişkin kaynaklar

Dersin İçeriği

Tez sürecinde öğrencinin çalıştığı konu ile ilgili olarak kuramsal yaklaşım, kavramlar, ulusal ve uluslararası örnekleri inceler. Hazırladığı konuyu yazım formatına getirir ve sözlü olarak sunar

Dersin Amacı

Öğrencinin tez çalışması ile ilişkili olarak seçtiği ve danışmanı ile belirli sürelerde karşılıklı görüşerek geliştirilen bir çalışmadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitirme tezi konularının ve tez danışmanlarının belirlenmesi
2 Çalışma konusu kapsamında kuramsal ve kavramsal çalışmaların gerçekleşmesi, araştırma sorusunun netleştirilmesi
3 Tez katkısının belirlenmesi; içerik,amaç,kapsam,yöntem, özgün katkı
4 Tez çalışması kapsamında ele alınan araştırma sorusuna dair kuramların ve araştırmaların incelenmesi- yazın araştırması
5 Tez çalışması kapsamında ele alınan araştırma sorusuna dair kuramların ve araştırmaların incelenmesi- yazın araştırması
6 Tez çalışma konusu ve araştırma sorusu bağlamında, kavramsallaştırma- işlemselleştirme çalışmaları ve örnek olay incelemesi
7 Tez konusunun; içerik,amaç,kapsam,yöntem ve özgün katkı bağlamında sınıf bütününde sunulması ve tartışılması
8 Eleştiriler bağlamında düzeltmeler
9 Eleştiriler bağlamında düzeltmeler
10 Eleştiriler bağlamında düzeltmeler
11 Genel değerlendirmeler
12 Genel değerlendirmeler
13 Genel değerlendirmeler
14 Tezin sözlü olarak sunumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
17 Alan Çalışması 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 15 50 750

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1391401 Öğrencinin bireysel olarak alan çalışmaları ile birlikte bir tez çalışmasını yürütebilme becerisi kazanması
2 1377167 Öğrencinin tez için gerekli analiz aşamasını bireysel olarak gerçekleştirebilme becerisini kazanması
3 1392719 Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca kazandığı kavramsal araçları ve becerileri bir planlama sürecinde kullanması konusunda bireysel deneyim kazanması
4 1392968 Öğrencinin çalıştığı konu ile ilgili teori ve pratik arasında ilişki kurabilme becerisi kazanması
5 1400452 Öğrencinin ele aldığı konuyu kavramsallaştırma, işlemselleştirme ve neden-sonuç ilişkilerini kurarak açıklama becerisi kazanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 3 4
3 4 4
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr