Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Melek Demir *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pagem Yayınları. Balcı, Ali. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara : PegemA Yayıncılık. Ekiz, Durmuş. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara : Anı Yayıncılık. Fraenkel,J.R.,& Wallen,N.E.(2009). How to design and evaluate research in education (7thed.) Boston: McGrraw Hill. Kaptan, Saim. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Metotları. Ankara.

Dersin İçeriği

* Bilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi * Bilimsel Yöntem * Araştırma ve Araştırma modelleri. * Araştırma süreci ve aşamaları * Evren Örneklem * Veri ve Veri Türleri * Rapor yazma ve APA standartları Bilimsel Etik

Dersin Amacı

Sosyal bilimlerde araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazandırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak bu dersin genel amacıdır. Bu ders araştırma prensiplerini, metotlarını ve eğitim alanındaki uygulamalarını geniş bir kapsamda incelemektedir. Ders öğrencilerin araştırma desenleri, veri toplama ve analiz ve rapor yazma konusunda bilgi ve anlayışlarını artırmakla ilgilidir. Ders içeriği bilgiyi toplamak ve yaymada (paylaşmada) araştırmanın rolü, hipotez geliştirme, araştırma deseni geliştirmeye odaklanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları 1. Hafta.doc
2 Bilimsel araştırmanın yapısı, araştırma türleri 2. Hafta.docx
3 Değişkenler ve değişken türleri Makale incelemesi sınıf içi 3. Hafta.docx
4 Araştırma konusu seçme Hipotez vetürleri Araştırma önerisi için konunun ve problem cümlesinin belirlenmesi 5. Hafta.docx
5 Araştırmanın Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar Makale incelemesi-sınıf içi En az 2 makalenin özetlenmesi 5. Hafta.docx
9. Hafta.doc
6 Literatür taraması Araştırma önerisi için giriş kısmının yazılması 6. Hafta.pdf
7 Yöntem Örneklem Literatür tarama kısmının yazılması Öneri için veri toplama araçlarına karar verilmesi 7. Hafta.doc
8 Veri toplama araçları Makale incelemesi-sınıf içi http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konu
9 Arasınav
10 Veri analizi https://acikveri.ulakbim.gov.tr/acik-veri-acik-bilim/bolum-2-arastirma-verisi-ha
11 Bulgular Makale incelemesi-sınıf içi Metot kısmının yazılması spss veri analizi.pdf
12 Sonuç, tartışma ve öneriler Makale incelmesinin yazılı olarak yapılıp teslim edilmesi -2 13. Hafta.docx
13 Bilimsel etik https://www.anadolu.edu.tr/arastirma/bilim-etigi-kilavuzu-ve-ekleri
14 Bilimsel atıf yapma https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/12173

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
34 Okuma 5 15 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1553792 Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar.
2 1553793 Bir soruna ilişkin problem sorusunu ortaya koyar.
3 1553794 Hipotez geliştirir.
4 1553795 Özgün bir araştırma planlar.
5 1553796 Örnekleme yöntemlerinden araştırmasına uygun olanını seçer.
6 1553797 Araştırmasını sonuca götürecek sağlıklı veri elde etme yöntemlerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5 4
3 5 5
4 4
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr