Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yasemin Yüce *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Marry Wollstonecraft, Feminizm, Afa yayınları Georges Duby, Kadınların Tarihi I-V Cilt, İş bankası yayınları Josephine Donovan, Feminist Teori, İletişim yayınları Yıldız Cılbıroğlu, Kadının Yazısız Tarihi, Payel Yay., 1996. Fatma Kayhan, Feminizm, B.D.S. Yay., 1999. André Michel, Feminizm, çev. Şirin Tekeli, İletişim Yay., 1994. Arslan Ksynardağ, Kadın Felsefecilerimiz, Türkiye Felsefe Kurumu, 1999. Kate Millet, Cinsel Politika, çev. Seçkin Selvi, Payel Yay., 1987. Marit Rullman, Kadın Filozoflar 1,2, çev. Tomris Mengüşoğlu, Kabalcı, 1998.

Dersin İçeriği

1- Toplumsal Cinsiyet kavramlaştırması 2- Feminizm kavramı ve tarihçesi 3- Feminizme yöneltilen eleştiriler 4- 1.dalga feminizm 5- 2.dalga feminizm 6- Liberal Feminizm 7- Radikal Feminizm 8- Sosyalist Feminizm 9- Siyah Feminizm 10-Üçüncü Dünya Feminizm 11- Post Kolonyal Feminizm 12- İslamcı Feminizm 13- Türkiye’de Feminist Hareketin tarihçesi 14- Türkiye’de farklı feminist Gruplar

Dersin Amacı

Dersin kavramsal çerçevesi esas olarak feminist teorinin temel akımlarından ve metinlerinden yola çıkılarak oluşturulmakta ve bir analiz kategorisi olarak “toplumsal cinsiyet”in kullanılmasına önem verilmektedir. Kadın Hareketi’nin ortaya çıkışı ve Türkiye’deki seyri,yapılan çalışmalar incelenirken, bu alanda isim yapmış kişilere de değinilerek, ortaya koydukları eserler de ele alınmaktadır. Dersin amacı;Kadın Çalışmaları yüksek lisans programı için alanın temel kuram ve yaklaşımlarını ve tartışmalarına hakim olmak ve feminzmin tarihçesi ve farklı bakış açılarının öğrenilmesi ve bundan sonraki yapılacak çalışmalarda bu yaklaşımlarından yararlanılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, Dersin Beklentileri, Okumaların Belirlenmesi, Ödevlerin ve Dersin Yükümlülüklerinin tanıtımı
2 Kavramları kavrama; Feminizm nedir? Toplumsal Cinsiyet nedir? Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kavramları
3 Toplumsal Cinsiyet yalnızca Kadın Çalışmaları değildir! Erkeklik Çalışmalarına giriş
4 Erkeklik tartışmaları ana kavramlar
5 Liberal Feminizm
6 Kültürel Feminizm
7 Sosyalist Feminizm
8 Radikal Feminizm
9 VİZELER
10 İslami Feminizm
11 Seksenler ve Sonrası Feminizm Tartışmaları
12 Türkiye'de Feminzm
13 Güncel Tartışmalar
14 Dersin Değerlendirilmesi, Film Gösterimi
15

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 50 1
20 Rapor Hazırlama 0 25 1
21 Rapor Sunma 0 25 1
2 Final Sınavı 0 50 1
38 Rapor Hazırlama 0 25 1
39 Rapor Sunma 0 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 3 15 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509651 Kadın Çalışmaları ana kavramları öğrenir.
2 1509652 Feminizm kavramı etrafında dönen tartışmaları bilir, farklı feminist yaklaşımları öğrenir.
3 1509653 Dünya ve Türkiye'deki kadın hareketlerinin tarihini bilir.
4 1509654 Kadın Sorunu konusundaki temel alanlara ilişkin bilgi sahibi olur.
5 1509655 Kadın-Erkek eşitliği konusundaki son tartışmaları takip edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 5 4 4 4
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
5 4 4 4 4 4 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr