Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd.Doç.Dr. Yetkin BULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Cemal Yükselen, Pazarlama

Dersin İçeriği

Pazarlamanın tanımı ve pazarlama anlayışı, yeni ekonomi sürecinde yaşanan değişmler ve pazarlama, pazarlama çevresi,, pazarlama yönetimi stratejik planlama ve pazarlama planlaması, işletme strtaejileri, pazarlama bilgi sistemi ve araştırması, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, ürün farklılaştırma ve yeniden konumlandırma,tüketici davranışı, örgütsel pazarlar ve örgütsel kullanıcıların satın alma davranışları, müşteri değeri müşteri sadakati ve müşteri ilişkileri yönetimi, ürün, inovasyon ve yeni ürün geliştirme, fiyat, dağıtım, tutundurma, hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama, pazarlama etiği

Dersin Amacı

Küreselleşmeye paralel olarak ekonomik ve teknolojik alanlrda yaşanan değişiklikler işletmelerin pazarlama yönetim sürecini doğrudan etkilemiştir. Bu etkilerin yansımalarının işletme ve pazarlama fonksiyonu temelinde yönetilmesi bu konuda yetkin ve yeterli yöneticileri gerektirmektedir. Stratejik pazarlama dersinin amacı dersi alan kişilerin söz konusu yetkinliği ve yeterliliği kazanmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 pazarlamanın tanımı, pazarlamanın anlayışı, yeni ekonomi sürecinde yaşanan değişimler ve pazarlama
2 pazarlama çevresi, pazarlama yönetimi, stratejik planlama ve pazarlama planlaması arasındaki ilişki
3 işletme stratejileri, pazarlama bilgi sistemi ve araştırması
4 pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi; ürün farklılaştırma, konumlandırma ve yeniden konumlandırma
5 tüketici davranışı, örgütsel pazarlar ve örgütsel kullanıcıların satın alma davranışları
6 müşteri değeri, müşteri sadakati ve müşteri ilişkileri yönetimi
7 ürün, inovasyon ve yeni ürün geliştirme
8 fiyat
9 dağıtım
10 ara sınav
11 tutundurma
12 hizmet pazarlaması
13 uluslararası pazarlama
14 pazarlama etiği
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
50680 1158405 pazarlamanın tanımını yapabilir
50681 1140603 yeni ekonomi sürecinde pazarlamanın rolünü bilir
50682 1146988 pazarlama çevresini bilir
50683 1150445 stratejik planlama ve pazarlama planı arasındaki ilişkiyi kavrar
50684 1153062 işletme stratejileri ile pazarlama arasındaki ilişkiyi bilir
50685 1142021 pazarlama bilgi sistemini bilir
50686 1143437 pazar bölümlendirme ve hedef pazar kavramlarını kavrar
50687 1153292 ürün farklılaştırma, konumlandırma ve yeniden konumlandırmanın pazarlamadaki önemini kavrar
50688 1159400 tüketici davranışları konusunda bilgi sahibi olur
50689 1162045 örgütsel pazarlar konusunda bilgi sahibi olur
50690 1177709 müşteri değeri müşteri sadakati ve müşteri ilişkileri yönetimi konularını bilir
50691 1180663 pazarlama karmasını bilir ve kavrar
50692 1181304 hizmet pazarlamasını bilir ve kavrar
50693 1145096 uluslararası pazarlama konusunda bilgi sahibi olur
50694 1158473 pazarlama etiği konusununda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67780 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 67781 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67782 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 67783 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 67784 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 67785 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 67786 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 67787 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 67788 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 67789 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 67790 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 67806 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
13 67791 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 67807 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 67792 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 67808 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 67793 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 67794 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 67795 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 67796 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 67797 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 67798 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 67799 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 67800 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 67801 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 67802 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 67803 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 67804 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 67805 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr