Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Aysun ÇETİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•Mümin Sekman, Başarı Bilimi •Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı •Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim psikolojisi, •Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği •Robbins ve Judge, Örgütsel Davranış (Çev. Ed. İnci Erdem) •Her türlü makale, bildiri, köşe yazısı vs. gibi pek çok kaynak

Dersin İçeriği

Liderlik teorileri, liderliğe ilişkin güncel kavram tartışmalar, liderliğin örgütsel yaşamdaki önemi Motivasyon teorileri, motivasyona ilişkin güncel kavram tartışmalar, motivasyonun bireysel ve örgütsel yaşamdaki önemi

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, liderlik ve motivasyon konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste öğrencilere, Liderlik teorileri, liderliğe ilişkin güncel kavram tartışmalar, liderliğin örgütsel yaşamdaki önemi Motivasyon teorileri, motivasyona ilişkin güncel kavram tartışmalar, motivasyonun bireysel ve örgütsel yaşamdaki önemi hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Temel Kavramlar Güç, Etkileme, Gücün Kaynakları Yönetici ve yönetim kavramı
2 Liderlik nedir? Özellikler Teorisi Endüstriyel örgütlerde liderlik
3 Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışması Likert'in Liderlik Kuramı Tannenbaum ve Schmidt'in Liderlik Doğrusu Teo.
4 Fiedler'in Etkin Liderlik Modeli House'un Araç (Yol)-Amaç Modeli Reddin'in Üç Boyutlu Önderlik Model
5 Dönüşümcü ve Etkileşimci liderlik Hizmetkar liderlik, otantik liderlik Etik liderlik..
6 Karizmatik Liderlik, Yıkıcı liderlik Toksik liderlik, Hubris sendromu Bilgi toplumunda liderlere ihtiyaç var mıdır?
7 -Temel Kavramlar (Güdü, ihtiyaç, motivasyon - İhtiyaçların Tatmin Edilmesi,İhtiyaçların Yeterince Tatmin Edilmemesi veya Ertelenmesi Motivasyon kavramının tanımı ve niteliği
8 -Savunma Mekanizmaları -Bilinçaltı kişilik özelliklerinin davranışsal yansımaları (kompleksler, rüyalar, tikler, sarhoşluk
9 Kişilik Kişiliği etkileyen faktörler Kişilik kuramları Kişiliğin motivasyondaki yeri
10 Ara Sınav
11 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi Herzberg’in Çift Faktör Teorisi Alderfer'in ERG teorisi
12 McClelland'ın Başarı Güdüsü teorisi Wroom'un Beklenti Teorisi Lawler ve Porter'ın Geliştirilmiş Ümit Kuramı
13 Locke'un Amaç teorisi Adams'ın Eşitlik teorisi Cranny ve Smith'in Basitleştilmiş Süreç Modeli
14 Motivasyonda süreç teorileri ve motivasyon teorilerinin karşılaştırılması Bireysel ve Örgütsel Motivasyon araçları Motivasyonu bozan faktörler, Motivasyon teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 5 19 95
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290219 Liderliğin tanımı ve amacını anlar.
2 1290220 Liderliğin tarihi gelişim sürecini öğrenir.
3 1290221 Liderlik teorileri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1290222 Motivasyon kavramını ve önemini öğrenir.
5 1290223 Motivasyon teorileri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67780 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 67781 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67782 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 67783 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 67784 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 67785 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 67786 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 67787 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 67788 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 67789 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 67790 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 67806 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
13 67791 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 67807 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 67792 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 67808 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 67793 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 67794 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 67795 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 67796 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 67797 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 67798 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 67799 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 67800 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 67801 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 67802 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 67803 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 67804 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 67805 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr