Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Çilingir Ük *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kazım Özdamar, Kaan Kitabevi, Eskişehir Diğer Kaynaklar  Research Methods for Business--A Skill Building Approach. Uma Sekaran (2003).John Wiley. New York. 4th Edition. Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach, Sherri L.Jackson,

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma süreci, eleştirel kaynak incelemesi, araştırma sorusu ve hipotez, araştırma yaklaşımları, veri toplama teknikleri, anket geliştirme süreci, görüşme süreci, gözlem süreci, ölçme düzeyleri ve ölçek türleri, örnekleme süreci, örnekleme yöntemleri, örnek büyüklüğü, araştırma önerisi, araştırma raporunun yazımı, makale incelemesi.

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrencilerin a) bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini, rolünü ve bu alandaki araştırmacıların rollerini tanımlayabilmelerine; b) yapılan araştırmalara ulaşabilmeleri ve onlardan etkili bir şekilde yararlanabilmelerine; c) yapılmış araştırmalarda sıkça kullanılan terim ve kavramlar ile araştırma tür, desen, yöntem ve teknikleri tanımalarına; d) hazır veri toplama araçlarından yararlanabilmelerine ve toplanan verileri temel düzeyde analiz edebilmelerine; e) bilimsel araştırmalardaki geçerlik, güvenirlik ve etik konularını tanımlayabilmelerine yardımcı olmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma Yöntemlerine Giriş Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
2 Veri Toplama Yöntemleri Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
3 Örnekleme Yöntemleri Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
4 Anket Formlarının Hazırlanması Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
5 Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
6 Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi ile ilgili SPSS Çalışmaları Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
7 Tanımlayıcı İstatistikler Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
8 Tanımlayıcı İstatistikler Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
9 Hipotez Testi Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
10 Hipotez Testi Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
11 Parametrik Hipotez Testleri Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
12 SPSS Çalışmaları Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
13 SPSS Çalışmaları Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,
14 SPSS Çalışmaları Araştırma Yöntemleri Ders Kaynağı.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 2 13 26
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 6 5 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252574 Bir araştırmanın gerçekleştirilmesindeki temel ilkeleri ve süreçleri anlayabilmek.
2 1252575 Farklı araştırma yöntemlerini öğrenmek.
3 1252576 Veriler üzerinde analiz yapabilmek ve çözümler geliştirebilmek ve bir yazılım yardımıyla elde edilen sonuçları yorumlayabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69602 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69603 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69604 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69605 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69606 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69607 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69608 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69609 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69613 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69610 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69612 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69620 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69611 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69621 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69614 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
16 69615 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 69616 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69617 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 69618 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69619 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 1 1 5 1
2 4 5 1 1 5 1
3 4 5 1 1 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr