Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Çilingir Ük *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynaklar Erdoğan Koç, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, 2012. Diğer Kaynaklar Michael R. Solomon, Gary Bamossy, Soren Askergaard ve Margaret K. Hogg, Consumer Behaviour A European Perspective, Pearson Education, 4. Edition, 2010. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk, Consumer Behavior, Pearson Education, 7.Edition, 2004. Gazete ve dergi haberleri.

Dersin İçeriği

Tüketici davranış süreçleri

Dersin Amacı

Tüketici Davranışı dersinin amacı, öğrencilerin; tüketici davranışını ve kararlarını etkileyen faktörler ve tüketici karar alma süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve tüketici davranışını etkileyen faktörlerin anlaşılması arasındaki ilişkinin açıklanması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketici-Müşteri Kavramları-Tüketici Davranışı Kavramı ve Özellikleri 1-3 hafta.pdf,
2 Tüketici Davranışının Pazarlamadaki Önemi 1-3 hafta.pdf,
3 Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi İlişkisi 1-3 hafta.pdf,
4 Tüketici Davranış Modelleri-Açıklayıcı Modeller 4-6 hafta.pdf,
5 Tüketici Davranış Modelleri-Açıklayıcı Modeller 4-6 hafta.pdf,
6 Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler 4-6 hafta.pdf,
7 Ara Sınav
8 Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler 8-9 hafta.pdf,
9 Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler 8-9 hafta.pdf,
10 Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler 10-11 hafta.pdf,
11 Sosyal Sınıf, Tüketici Satın Alma Süreci 10-11 hafta.pdf,
12 Sorunun belirlenmesi, Seçeneklerin değerlendirilmesi 12-14 hafta.pdf,
13 Kişilik ve Benlik, Değerler ve Yaşam Biçimi 12-14 hafta.pdf,
14 Satın alma ve satın alma sonrası davranışlar 12-14 hafta.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 2 13 26
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 6 5 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252585 Pazarlama ve tüketici davranışı arasındaki ilişkinin öğrenilmesi
2 1252586 Etik ve tüketici davranışını etkilemek arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak
3 1252587 Tüketici davranışını etkileyen bireysel faktorlerin ogrenilmesi
4 1252588 Tüketici davranışı etkileyen toplumsal faktörlerin öğrenilmesi
5 1252589 Tüketici karar alma süreci hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69602 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69603 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69604 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69605 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69606 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69607 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69608 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69609 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69613 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69610 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69612 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69620 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69611 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69621 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69614 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
16 69615 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 69616 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69617 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 69618 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69619 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 2 1 1 1 2
2 5 1 2 1 1 1 2
3 5 1 2 1 1 1 2
4 4 1 2 1 1 1 2
5 5 1 2 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr