Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Erdal YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu Usal, A., Kurgun, O. A., Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi, 2009. Diğer Kaynaklar  Alanda yayımlanmış ulusal ve uluslararası makaleler.

Dersin İçeriği

Turizm endüstrisi ve özellikleri, turizm işletmesi ve temel özellikleri, otel muhasebesinin temel özellikleri, turizm işletmelerinde maliyet muhasebesinin amaç ve işlevleri, maliyet yaklaşımları, maliyet-kara geçiş analizleri, otel işletmelerinde maliyetlerin dağıtımı konuları anlatılmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci, maliyetin işletme ile ilgisini açıklar ve Standart maliyet çıkarma ilkelerinin kullanışını açıklar. Ayrıca işletme bütçelerini hazırlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1  Turizm işletmelerinde maliyet kavramı H2 - MALİYET KAVRAMLARI (2).pdf,
2  Turizm işletmelerinde maliyet kavramı gider ve çeşitleri.pdf,
3  Turizm işletmelerinde maliyet yaklaşımları H2 - MALİYET KAVRAMLARI (2).pdf,
4 Turizm işletmelerinde Karma Maliyetler ve ayırım yöntemi maliyet hacim ilişkisi.pdf,
5  Otel İşletmelerinde maliyetlerin dağılımı Kârı etkileyen faktörler.pdf,
6 Kar analizleri Kârı etkileyen faktörler.pdf,
7 Kar analizleri maliyet hacim ilişkisi.pdf,
8 Başa baş noktası Başabaş Noktası.ppt,
9 Maliyet hacim analizleri maliyet hacim ilişkisi.pdf,
10  Geçerli maliyet analizleri H5 - YÖNETİM KARARLARINDA GEÇERLİ MALİYET ANALİZLERİ (12).pdf,
11  Verimlilik analizleri H5 - YÖNETİM KARARLARINDA GEÇERLİ MALİYET ANALİZLERİ (12).pdf,
12 Bütçe H6 BÜTÇELER (14).pdf,
13 Bütçe çeşitleri H6 BÜTÇELER (14).pdf,
14  Satış bütçesi- Uygulama örnekleri bütçe örnek.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 2 13 26
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 6 5 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340158 Turizm işletmelerindeki maliyet yaklaşımları hakkında bilgi sahibidir.
2 1340159 Otel işletmelerinde maliyet dağılımı yapabilir.
3 1340160 İşletmenin kâr analizlerini yapabilecek yeterliliktedir.
4 1340161 Satış bütçesi hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69602 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69603 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69604 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69605 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69606 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69607 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69608 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69609 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69613 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69610 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69612 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69620 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69611 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69621 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69614 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
16 69615 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 69616 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69617 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 69618 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69619 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 1 4 1 5 3 1
2 5 1 2 1 4 1 5 3 1
3 5 1 2 1 4 1 5 3 1
4 5 1 2 1 4 1 5 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr