Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARPACI, Ö., Zengin, B., & Batman, O. (2012). Karamanın mağara turizmi potansiyeli ve turizm açısından kullanılabilirliği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 59-64. Aygen, T. 1984. Türkiye Mağaraları.Türkiye Turing ve Otomobil kurumu yayınları. İstanbul. Karadeniz, V., Çelikoğlu, Ş., & Akpınar, E. (2009). Gökgöl mağarası ve turizm potansiyeli. Uzun, A., & Zeybek, H. (1996). Akçakale Mağarası (Gümüşhane). Türk Coğrafya Dergisi, (31), 39-53. Yeşil, P., Yeşil, M., & Yılmaz, H. (2008). Jeolojik miras alanlarının alternatif turizm kapsamında değerlendirilmesi: Ballıca Mağarası örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(2), 241-248. Zeybek, H. İ. TÜRKİYE’DE KARSTİK ALANLARIN KORUNMA GEREKLİLİĞİ VE ALINABİLECEK BAZI ÖNLEMLER/The Necessity of Protection of Karstic Areas in Turkey and Some Possible Precautions. Doğu Coğrafya Dergisi, 9(11).

Dersin İçeriği

Mağara tanımı, dersin kaynakları; mağaraların oluşumu; mağaraların sınıflandırılması; önemli mağara bilimciler; mağara içi şekiller; mağaraların coğrafi dağılışı; Türkiye’de mağaraların bölgesel dağılımı; mağara turizmi.

Dersin Amacı

Mağaralarla ilgili temel bilgilerle Türkiye'deki mağaraların dağılışı ve kullanım alanlarının turizm ışığında öğrenilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mağara bilimi ve mağara bilimci ile ilgili bilgiler
2 Mağaranın tanımı ve boyutları
3 Dünyanın en uzun ve en derin mağaraları
4 Türkiye'nin en uzun ve en derin mağaraları
5 Seçkin mağara bilimcileri
6 Mağara araştırmalarının amacı
7 Mağaraların kullanım alanları
8 Ara Sınav
9 Mağaraların sınıflandırılması
10 Mağara Çeşitleri
11 Kayaç türüne göre mağaralar
12 Mağara çeşitlerine örnekler
13 Mağara içi şekilleri
14 Mağara içi şekilleri ve Türkiye'den örnekler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 21 3 63
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 26 3 78

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329452 Mağara ile ilgili temel bilgileri bilir.
2 1329453 Mağaraların sınıflandırılmasını bilir.
3 1329454 Mağara çeşitlerinin ve örneklerini bilir.
4 1329455 Mağara içi şekilleri bilir.
5 1329456 Mağaraların turizm alanında kullanımı konusunda fikir sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69602 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69603 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69604 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69605 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69606 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69607 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69608 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69609 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69613 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69610 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69612 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69620 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69611 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69621 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69614 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
16 69615 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 69616 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69617 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 69618 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69619 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 2 3 4 2 4 3 4 4 5 3 5 4 2 4 3 4
2 3 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
3 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3
4 2 3 2 2 3 2 3 5 3 5 3 3 2 5 3 5 4 3 4 4
5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr