Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu TURİZM VE ÇEVRE, Prof.Dr.Nüzhet KAHRAMAN, Yard.Doç.Dr.Oğuz TÜRKAY, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012. Diğer Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları

Dersin İçeriği

Turizm sistemi, çevre ve çevresel değerler, turizm ve çevre ilişkisi, turizmin ortaya çıkardığı çevre sorunları, turizm planlamasında çevre sorunlarına çözüm yollarının saptanması, sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması, turizm bölgelerinin yaşam dönemi ve taşıma kapasitesi, konaklama endüstrisinde sürdürülebilir turizm uygulamaları, seyahat ve tur operatörü işletmeciliğinde sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm yönünden korunan alanlar sistemi, dünyada ve türkiye’de sürdürülebilir turizm projelerinden örnekler, turizmde çevresel değerlendirme, genel değerlendirme.

Dersin Amacı

Turizm ve Çevre ilişkisinin özelliklerinin öğrenilmesi; konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek sektörlerinde uygulanabilir çevre politikaları ile sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması ilkelerinin kavranması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizmin ülkemizde (Türkiye´de) ve dünyada gelişimi.
2 Çevrenin tanımı, boyutları, çevre değerleri üzerinde oluşan kirlilikler.
3 Çevre ekonomisi, çeşitli ülkelerde çevre koruma konusundaki engeller.
4 Turizm türlerinin oluşumunda çevrenin etkileri.
5 Kalkınma ve çevre ilişkisi, sürdürülebilir kalkınma anlayış ve süreçleri.
6 Sürdürülebilir turizm politikaları ve planlama modelleri.
7 Konaklama işletmelerinde sürdürülebilir turizm uygulamaları.
8 Ara Sınav
9 Yiyecek-içecek işletmelerinde sürdürülebilir turizm uygulamaları.
10 Otel işletmelerinde tasarruf sağlayıcı çevresel yönetim ilkeleri.
11 Seyahat işletmeciliğinde sürdürülebilir turizm uygulamaları
12 Tur operasyonlarının çevre üzerinde yarattığı etkiler.
13 Türkiye’den ve dünyadan sürdürülebilir turizm projesi örnekleri.
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 1 5
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 9 9
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 1 17

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329414 Çevre ve çevresel değerler
2 1329415 Turizmin çevre ile ilişkisi
3 1329416 Sürdürülebilir kalkınma
4 1329417 Sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması
5 1329418 Konaklama endüstrisinde, seyahat ve tur operatörlüğünde sürdürülebilir turizm uygulamaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69602 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69603 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69604 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69605 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69606 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69607 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69608 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69609 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69613 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69610 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69612 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69620 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69611 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69621 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69614 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
16 69615 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 69616 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69617 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 69618 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69619 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 3 4 5 4 3 3 5
5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr