Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yetkin Bulut *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu Çok Yazarlı, Sosyal Girişimcilik, Beta Yayınevi, 2014, İstanbul. Diğer Kaynaklar Alandaki yerli ve yabancı makaleler.

Dersin İçeriği

Sosyal açıdan girişimcilik nosyonu hakkında vizyon edinmek. Turizm sektöründe çalışacak mezunlar için ise kredi almak maksadıyla bankalara verilen iş kurma ya da ekleme, yenileme sabit sermaye yatırım projelerinin ana para ve faiz ödeme durumunu tahlil etme becerisi kazandırmak. Bir iş kurma sürecinin hangi aşamalardan ve etütlerden ibaret olduğunu kavramak. Fizibilite projelerini turizm sektörü açısından değerlendirmek.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı turizm sektöründeki sosyal girişimcilik kavramlarını, uygulamaları, fırsatları ve zorlukları öğrencilere tanıtmak ve bu sorunları çözmeye, yenilikçi girişimler yaratmaya ve yeni fırsatlar görmeye, hem yerel hem de küresel anlamda sosyal, çevresel ve ekonomik sorunları anlamaya yardımcı olacak perspektifler ve araçlar sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimciliğe Giriş
2 Turizm Sektöründe Sosyal Girişimciliğin Temel Özellikleri
3 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik nedir ve sosyal Girişimci kimdir
4 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimciliği Etkileyen Faktörler
5 Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorunlara Bakış Açıları - Turizm Sektöründe Girişimcilik Perspektifi
6 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik Kurulması
7 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik İçin Fırsatlar: Sivil Toplum Kuruluşları
8 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik İçin Fırsatlar: Kurumsal Sosyal Sorumluluk
9 Vize
10 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik İçin Fırsatlar: Kar Mekanizması ile Sosyal Misyon
11 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimciliğin Yönetimsel Süreçleri: Misyon, Yapı, Yönetim
12 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik Yatırımlarının İyileştirilmesi
13 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik Sürdürülebilirliğinin Finansmanı
14 Proje Sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475276 Turizm ve ağırlama sektörlerinde kurumsal ve sosyal sorumluluğun doğasını ve önemini anlamak ve girişimcilik faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek
2 1475277 İşletme çevresinin doğasını değerlendirmek
3 1475278 Sosyal girişimcilik dahil girişim, girişimci ve girişimcilik kavramlarını açıklamak
4 1475279 Kişisel girişimci niteliklerini ve yetkinliklerini geliştirmek
5 1475280 Çalışma alanına teorik bir katkıda bulunmak, bulgular sunmak ve bilinçli bir tartışma yaratmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77338 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 77339 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 77340 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 77341 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 77342 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 77343 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 77344 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 77345 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 77357 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 77346 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 77347 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 77348 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 77349 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 77350 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 77353 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 77351 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 77352 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 77354 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 77355 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 77356 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 1 1 1 2
2 2 5 2 2 1 2
3 2 5 1 1 2 2
4 1 5 1 2 1 2
5 2 5 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr