Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çeken, H. (2016). Sürdürülebilir Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık. Kahraman, N. ve Türkay, O. (2012). Turizm ve Çevre. Ankara: Detay Yayıncılık. Koçak, N. (2016). Sürdürülebilir Turizm Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları. Kozak, M. (2013). Sürdürülebilir Turizm. kavramlar ve Uygulamalar. Ankara: Detay Yayıncılık. Özgüç, N. (2017). Turizm Coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitapevi. Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları

Dersin İçeriği

Turizm sistemi, çevre ve çevresel değerler, turizm ve çevre ilişkisi, turizmin ortaya çıkardığı çevre sorunları, turizm planlamasında çevre sorunlarına çözüm yollarının saptanması, sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması, turizm bölgelerinin yaşam dönemi ve taşıma kapasitesi, konaklama endüstrisinde sürdürülebilir turizm uygulamaları, seyahat ve tur operatörü işletmeciliğinde sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm yönünden korunan alanlar sistemi, dünyada ve türkiye’de sürdürülebilir turizm projelerinden örnekler, turizmde çevresel değerlendirme, genel değerlendirme.

Dersin Amacı

Turizm ve Çevre ilişkisinin özelliklerinin öğrenilmesi; konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek sektörlerinde uygulanabilir çevre politikaları ile sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması ilkelerinin kavranması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders içeriğinin ve işleyişinin öğrencilere aktarılması, kaynak önerileri 1.1.jpg
1.2.jpg
1.3.jpg
1.jpg
2 Turizm çevre ilişkisi (Doğal Çevre) 2.1.pdf
2.2.pdf
2.pdf
3 Turizm çevre ilişkisi (Kültürel Çevre) 3,1.pdf
3.22.pdf
3.pdf
4 Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm kavramlarının Ortaya çıkışı 4.1.pdf
4.pdf
5 Sürdürülebilir Turizmin Amaçları 5.1.pdf
5.pdf
6 Dünya ve Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Politikaları 6.pdf
7 Sürdürülebilir Turizmde Koruma Yaklaşımı 7-13.pdf
8 Ara Sınav
9 Sürdürülebilir Turizmde Sertifikasyon 1-Uluslararasi-Surdurulebilir-Turizm-Kongresi Bildiri-Kitabi.pdf
9-13.pdf
10 Sürdürülebilir Turizm Planlaması 10.pdf
11 Ekoturizm 11.12.1.pdf
11-12.pdf
12 Ekoturizm 11.12.1.pdf
11-12.pdf
13 Özel İlgi Turizmi 7-13.pdf
9-13.pdf
14 Türkiye’den ve dünyadan sürdürülebilir turizm projesi örnekleri. https://turkey.un.org/tr/sdgs
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475516 Çevre ve çevresel değerler
2 1475517 Turizmin çevre ile ilişkisi
3 1475518 Sürdürülebilir kalkınma
4 1475519 Sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması
5 1475520 Konaklama endüstrisinde, seyahat ve tur operatörlüğünde sürdürülebilir turizm uygulamaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77338 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 77339 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 77340 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 77341 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 77342 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 77343 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 77344 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 77345 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 77357 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 77346 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 77347 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 77348 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 77349 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 77350 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 77353 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 77351 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 77352 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 77354 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 77355 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 77356 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 5 4
3 4 4 5
4 4 4 4
5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr