Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Seden Doğan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu Löschburg, Winfried (1997). Seyahatin Kültür Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi Diğer Kaynaklar MacLean, Gerard (2005). Doğu'ya Yolculuğun Yükselişi. Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiliz Konukları (1580-1720). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Dersin İçeriği

Avrupa'ya gönderilmiş Osmanlı elçileri tarafından yazılan seyahat kitaplarının analiz edilmesi, Yeni Türk Edebiyatı sanatçılarının bu seyahatlerde yardımcı olması açısından bu eserleri analiz etmeleri.

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, seyahat ve seyahatname kavramları üzerinden seyahatin ve seyahatnamenin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini ve önemini kavrayacak; gerek Avrupalıların Osmanlı coğrafyasını konu alan, gerekse Türklerin Avrupa'yı konu alan seyahatnamelerinin bilgisini kazanacaklardır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seyahat, Seyahat Kültürü ve İlk Seyahatnameler
2 Ortaçağ'da Seyahat ve Seyahatnameler
3 Osmanlı Topraklarında Batılı İlk Seyyahlar (XV. ve XVI. Yüzyıllar)
4 İngiltere'de Doğu'ya Seyahatin Yükselişi ve Seyahatnameler
5 Ticaret ve Seyahat (XVII. Yüzyıl)
6 Aydınlanma Avrupa'sı ve Seyahatnameler (XVIII. Yüzyıl)
7 Osmanlı Hizmetindeki Teknik Uzmanlar ve Yazdıkları (XVIII. ve XIX. Yüzyıllar)
8 Ara Sınav
9 Türklerin Batı'yı Keşfi: XIX. Yüzyıl'da Batı Kentleri ve Türkler
10 Sanayi Devrimi, Teknoloji ve Seyahat
11 Kutsal Yerler, Hacılar ve Misyonerler
12 Savaşlar ve Seyahat (XIX. Yüzyıl)
13 Edebiyatçılar, Gazeteciler ve Seyahat (XIX. Yüzyıl)
14 Diplomatlar ve Seyahat (XIX. Yüzyıl)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475555 Seyahat, seyahat kültürü ve seyyah kavramlarını tanımlayabilme.
2 1475556 Batı'da seyahat ve seyahatnamelerin tarihçesini özetleyebilme.
3 1475557 Avrupa'nın farklı dönemlerindeki seyahat anlayışlarını açıklayabilme.
4 1475558 Osmanlı coğrafyasına gelen belli başlı seyyah ve seyahatnamelerini yazabilme.
5 1475559 Seyahatin farklı ticari, diplomatik, dini ve edebi boyutlarını analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77338 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 77339 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 77340 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 77341 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 77342 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 77343 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 77344 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 77345 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 77357 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 77346 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 77347 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 77348 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 77349 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 77350 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 77353 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 77351 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 77352 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 77354 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 77355 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 77356 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4
4 4 3
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr