Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Mutlu KAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu İnanç Turizmi : Seçme Konular Yasin Bilim Özgür Özer Diğer Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları

Dersin İçeriği

Turizm, dinsel turizm, inanç turizmi

Dersin Amacı

Dersin amacı inanç turizmi ile barış ilişkisinin tüm boyutları ile anlatılması, turizmin barışa sağlayacağı katkıların inanç turizmi kapsamında ele alınarak bu bağlantının felsefi, etik, kültürel, tarihi, sosyolojik, antropolojik ve psikolojik yönlerinin ele alınması, çatışmaların ve sorunların çözüme yönelik şekilde analiz edilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Barış Kavramının Sosyal Bilimler Açısından İncelenmesi (Küreselleşme, Göçler, Çatışmalar, Önyargılar, Yoksulluk)
2 Turizmin Gelişim Evreleri Kapsamında Toplumlar ve Kültürler Arasındaki Çatışmaların Tarihsel Boyutu
3 Rönesans ve Reform Hareketleri
4 Modernite, Post-Modernite ve Toplumsal Etkileri (Turizm ve Toplumsal İlişkiler Kapsamında)
5 Turizm-Barış İlişkisinin Evrensel Boyutu (İnsan Hakları, Mültecilik, Uluslararası Hukuk, Bireysel Özgürlükler, Demokrasi, Refah, Çevre)
6 Turizm Alanındaki Gelişmeler ve Değişim (Turistler, Turizm Türleri, İşletmeler ve Destinasyonlar Açısından)
7 İnanç Turizmi Kavramı (Bireysel ve Toplumsal Boyutu)
8 Ara Sınav
9 Kültürlerarası İlişkiler ve Turizm (Kültür ve Kültürel Çatışma Kavramları)
10 Şiddet, Savaş, Çatışmalar, Terörizm ve Turizme Etkileri Turizmin Politik Yönü ve Toplumsal Gücü
11 İnanç Turizminde Turistler ve Diğer Aktörler Arasındaki İlişkiler (Çatışmalar, Etkileşim, İletişim)
12 Turizm-Barış İlişkisi (Küresel Etik Kodlar, Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm, Turizmin Barışın Sağlanmasındaki Rolü)
13 İnanç Turizminin Küresel Barış Kapsamında Değerlendirilmesi
14 Öğrenci Sunumları, Örnek Olay Çözümleri, Etik Sorunların Değerlendirilmesi, Tartışmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475696 Turizm ve barış kavramları arasındaki bağlantıyı anlamak, turizmin barışa katkılarını güçlendirecek yöntemleri ortaya çıkarabilmek
2 1475697 İnanç ve barış arasındaki ilişkinin tarihsel sürecini analiz edebilmek
3 1475698 İnanç turizminin birey ve gruplar arasındaki iletişim ve etkileşime etkilerini, sosyal bilimler kapsamında farklı boyutları ile değerlendirebilmek
4 1475699 İnanç turizmi ve barış ilişkisi kapsamında ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin çözümler önerebilmek ve bu çözümleri savunabilmek
5 1475700 Konunun teorik boyutu ve uygulamalarına ilişkin konularda bağımsız ve eleştirel düşünce geliştirebilmek, sorunları anlayabilmek ve çözümler üretebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77338 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 77339 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 77340 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 77341 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 77342 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 77343 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 77344 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 77345 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 77357 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 77346 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 77347 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 77348 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 77349 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 77350 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 77353 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 77351 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 77352 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 77354 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 77355 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 77356 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2
2 3 3 2
3 2 3 2
4 3 4 2
5 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr