Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Zuhal ÇİLİNGİR ÜK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu YILDIZ, Rıfat ve Ertuğrul YILDIRIM; (2014), Tez Yazma, Makale Hazırlama Ve Yayınlama Klavuzu, Ankara: Detay Yayıncılık Diğer Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları

Dersin İçeriği

Sunum becerileri, seminer, makale tarama becerileri.

Dersin Amacı

Öğrencilere bir konu hakkında soru sorabilme ve sordukları soruyu akademik araştırma yöntemleriyle inceleme, yazılı ve sözlü olarak sunma becerilerini kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma Nedir? Araştırmacılar nasıl sorular sorarlar? Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
2 Psikoloji biliminin öncülerinin araştırma alanları ve soruları Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
3 Araştırma konusu belirme, soru sorma, hipotez geliştirme Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
4 Kavram nedir? Farklı yöntemsel yaklaşımlar Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
5 Kaynak araştırması ve kaynaklardan yararlanma Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
6 Okuma ve not alma teknikleri Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
7 Yazım planı oluşturma, kaynakça ve yeni açılımlar Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
8 Ara Sınav Ödev: Makale yazma
9 Sözel ve görsel sunum teknikleri Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
10 Sözel ve görsel sunum teknikleri Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
11 Akademik dil kullanımı Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
12 Makale tarama Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
13 Makale İnceleme Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf
14 Makale İnceleme Akademik Yazım, Sunum, Seminer Ders Kaynağı.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530142 Psikolojini araştırma alanları ve sorularıyla ilgili bilgi sahibi olmak.
2 1530143 Bir konudan yola çıkıp araştırma sorusu oluşturabilme
3 1530144 Karşılaştırma, örneklendirme ve tartışma becerilerini yazılı ve sözlü olarak kullanabilme
4 1530145 Kütüphaneyi kullanabilme ve kaynaklardan yararlanabilme
5 1530146 Yazılı ve sözlü ifade oluşturmada farklı yöntem ve kaynakları kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77338 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 77339 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 77340 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 77341 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 77342 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 77343 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 77344 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 77345 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 77357 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 77346 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 77347 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 77348 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 77349 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 77350 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 77353 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 77351 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 77352 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 77354 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 77355 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 77356 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 5
2 4 1 5
3 4 1 5
4 4 2 5
5 3 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr