Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Yasin KELEŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu Okumuş, F. Ve Avcı, U. (ed.) (2008). Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık. Diğer Kaynaklar Hinkin, T.R. (2005). Cases in Hospitality Management: A Critical Incident Approach, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Dersin İçeriği

Turizm ve konaklama endüstrisinin gelişimi ve özellikleri, otel işletmelerinin değişik bakımdan sınıflandırılmasını kavramak ve açıklamak. Otel işletmeleri yönetimi ve yönetim fonksiyonlarından; iş ve görev tanımlarını ve otel işletmeleri organizasyonu, örgütsel fonksiyon modelini kavramak ve açıklamak.

Dersin Amacı

Ders, konaklama işletmelerinin örgütsel ve yönetimsel anlamda incelenmesini amaçlamaktadır. Ders kapsamında, konaklama işletmelerinin örgütsel yapısı, farklı otel işletmesi departmanlarının işleyişleri ve faaliyetleri ve konaklama işletmelerinde değişim yönetimi ve kriz yönetimi gibi farklı yönetim teknikleri gibi konular teorik çerçevede sunulurken, bir otel işletmesinin kuruluş öncesi planlama döneminden kuruluş sonrası faaliyetlerine kadar geçen sürenin planlanması konusunda uygulamaya yönelik çalışmalara yer verilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Otel İşletmeleri Yönetimi: Giriş
2 Türkiye ve Dünya da Otel İşletmeleri Yönetiminde Yeni Eğilimler
3 Otel İşletmeleri: Kuruluş Yeri Seçimi
4 Otel İşletmeleri: Yatırım Analizi
5 Otel İşletmelerin: Fiziksel Planlama
6 Otel İşletmeleri: Stratejik Yönetim ve Planlama
7 Otel İşletmeleri: Örgütsel Yapı ve Personel Yönetimi
8 Otel İşletmeleri: Motivasyon / Liderlik
9 Vize
10 Otel İşletmelerinde Büyüme Strtejileri: Franchising ve İmtiyaz Sözleşmeleri
11 Otel İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikler
12 Otel İşletmeleri ve Teknoloji
13 Otel İşletmeleri: Pazarlama Yönetimi
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1315417 Turizmin konaklama alt sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin makro ve mikro çevrelerini inceleyerek, sektörün güncel sorunları ve gelişme eğilimlerini analiz edebilecek
2 1315418 Otel işletmeciliği alanındaki güncel yönetim teknikleri konusunda bilgi sahibi olarak, farklı otel işletme türlerinde ortaya çıkabilecek yönetim sorunlarına yönelik çözümler üretebilecek
3 1315419 Otel işletmelerinin kuruluş aşamasından faaliyete geçme dönemine kadar olan süren planlama dönemi için gerekli verilerin toplanması ve analizlerin gerçekleştirilmesini yapabilecek
4 1315420 Hazırladıkları proje ve ödevlerle, araştırma yapma ilkelerini benimseyerek, otel işletmeciliği konusunda akademik çalışma kurgulama, hazırlama, raporlama ve sunum yapma becerilerini kazanabilecek
5 1315421 Uluslararası otel işletmeciliği sektöründeki gelişmeleri takip ederek, otel işletmelerinin yönetimi, örgütlenmesi, pazarlanması ve bilgi teknolojileri kullanımı gibi konularda ileri seviyede tartışma, sorgulama ve yorumlama yapabileceklerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69623 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69624 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69625 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69626 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69627 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69628 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69629 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69630 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69642 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69631 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69632 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69633 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69634 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69635 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69638 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 69636 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 69637 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69639 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 69640 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69641 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 3 5 1 4 5
2 4 1 1 3 5 1 3 5
3 4 1 1 3 5 2 4 4
4 4 1 1 2 5 1 3 5
5 4 1 1 2 5 1 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr