Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yetkin Bulut *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Buhalis D. (2003). eTourism, Prentice Hall: Essex. 2- Herzberg, C. (2017). Akıllı Şehirler - Dijital Ülkeler (Çev: Nadir Özata), Optimist Yayın Grubu: İstanbul. 3- Güleç Yalçın, F. (2018). Küçük İşletmeler için Sosyal Medya (Genişletilmiş 3. Baskı), Abaküs: İstanbul. 4- Tutek, E. (2015). Tourism Mega Trends Report, https://horwathhtl.com/publication/tourism-megatrends-report

Dersin İçeriği

e-Ticaret uygulamaları geliştirmek için ortam. E-Ticaret uygulama türleri. E-Ticaret uygulamalarını tanımlama ve teşhis etme. E-Ticaretin fizibilitesi. E-Ticaret ihtiyaç analizi. Yüksek düzeyde, detaylı ve teknik tasarım ve yorum

Dersin Amacı

Dersin amacı, e-ticaret faaliyetlerinde operasyonelteknik bilgiyi, ayrıca çevirimiçi işlemlerin yasal, etik ve sosyal yönleri ile uygulanmasını ve yürütmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnovasyon ve Turizm Akıllı destinasyon- Turizm, inovasyon, girişimcilik ve çözüm bekleyen konular.pdf,
2 Dijital Dönüşüm Dijital çağda z ve alpha kuşağı, yapay zeka uygulamaları ve turizme yansımaları.pdf,
3 Turizm Sektöründe E-Ticaret Turizm sektöründe e-Ticaret uygulamaları- Nevşehir örneği.pdf,
4 Turizm Sektöründe E-Ticaret Turizm sektöründe e-Ticaret uygulamaları- Nevşehir örneği.pdf,
5 Turizm İşletmelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri [PDF] Küreselleşen dünyada turizm sektörü- Bilgi iletişim teknolojileri ve rekabet gücü.pdf,
6 Turizm İşletmelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri [PDF] Küreselleşen dünyada turizm sektörü- Bilgi iletişim teknolojileri ve rekabet gücü.pdf,
7 Ara Sınav
8 Sosyal Medya Pazarlaması Otel işletmelerinde sosyal medya pazarlaması- Turizm tüketicilerinin sosyal paylaşım sitelerine ilişkin algıları üzerine bir alan çalışması.pdf, SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ..pdf, TURİSTİK ÜRÜN TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE ETİK İLİŞKİSİ.pdf,
9 Sosyal Medya Pazarlaması Otel işletmelerinde sosyal medya pazarlaması- Turizm tüketicilerinin sosyal paylaşım sitelerine ilişkin algıları üzerine bir alan çalışması.pdf, SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ..pdf, TURİSTİK ÜRÜN TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE ETİK İLİŞKİSİ.pdf,
10 Çevrimiçi Tüketici Davranışları Turistik ürün satın alma davranışının teknoloji kabul modeli ile incelenmesi.pdf,
11 Çevrimiçi Tüketici Davranışları Turistik ürün satın alma davranışının teknoloji kabul modeli ile incelenmesi.pdf,
12 Çevrimiçi Tüketici Davranışları Turistik ürün satın alma davranışının teknoloji kabul modeli ile incelenmesi.pdf,
13 Öğrenci Sunumları
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
36 Rapor 1 10 1
38 Rapor Hazırlama 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338714 İnternet ve World Wide Web ile ilgili temel kavramları bilmek İnternetin Gelişimi ve turizm sektöründe kullanımını bilir
2 1338715 Web sitesi temel kavramlarını bilir ve oluşturma aşamalarını tartışır. Web sitesi kalite kriterleri ve değerleme modellerini öğrenir.
3 1338716 İnternet ve güvenlik hakkında bilgilenir. Türkiye'de İnternet ve e-ticaret hakkında temel bilgilere sahip olur.
4 1338717 e-ticaretin temel unsurlarını ve tarafları hakkında yorum yapar. e-ticaretin avantaj ve dezavantajları hakkında araştırma yapar.
5 1338718 Mobil internet, turizm ve e-ticaret ilişkisini açıklar e-seyahat ve dünyadaki gelişimi, geleceğe yönelik eğilimleri yorumlar Turizm de internet ve online seyahat pazarı örnek uygulamaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69623 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69624 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69625 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69626 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69627 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69628 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69629 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69630 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69642 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69631 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69632 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69633 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69634 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69635 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69638 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 69636 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 69637 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69639 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 69640 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69641 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3
2 3 1 2 3
3 3 2 2 3
4 3 2 2 3
5 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr