Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÇİLİNGİR ÜK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, Anol Bhattacherjee Gürsakal N., (2001), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Vipaş AŞ. Dersin Sunulduğu Dil

Dersin İçeriği

Ölçme, ölçümlerin güvenilirliği ve geçerliliği, veriler ve değişkenler, bilimsel ilişkiler, bilimsel yöntem, araştırma probleminin belirlenmesi ve yeniden ifade edilmesi, hipotezlerin belirlenmesi, araştırma planı.

Dersin Amacı

Dersin amacı sosyal bilimlerde kullanılan veri elde etme araçları, verilerin paket programlara giriş uygulamaları, analizler ve raporlama hakkında temel bilgileri sunmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akılcılık ve Deneycilik, Bilimin Amaçları 1. Hafta. Pozitivist Bilim Tarihi Disiplinine ve Poppercı Bilim Tarihinin Olanaklılığına Dair Epistemolojik Bir İnceleme.pdf 1. Hafta. Bilim Felsefesi.pdf 1. Hafta. Bilim Felsefesi, Karl Popper, Eleştiri ve İktisat.pdf Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
2 Ölçme Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
3 Sınıflayıcı, Sıralayıcı ve Eşit Aralıklı Ölçme Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
4 Oranlı Ölçme, Ölçeklerin Değerlendirilmesi, Likert Ölçeği Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
5 Ölçümlerin Güvenilirliği ve Geçerliliği, Güvenilirlik Türleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
6 İçsel tutarlılığın güvenilirliği Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
7 Ara sınav
8 SPSS yardımıyla güvenilirlik analizleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
9 Geçerlilik çeşitleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
10 Veriler ve Değişkenler Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
11 Bilimsel İlişkiler Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
12 Araştırma probleminin belirlenmesi ve yeniden ifade edilmesi Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
13 Hipotezlerin belirlenmesi Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf
14 Araştırma planı Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders Kaynağı.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 15 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 9 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
49 Performans 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500951 Ölçme çeşitlerini sayabilme
2 1500952 Güvenilirlik ve geçerlilik kavramlarını ve türlerini tanımlayabilme
3 1500953 Sosyal bilimlerde veri analizi programlarını sayabilme
4 1500954 Veriler, değişkenler ve parametreleri ayırt edebilme
5 1500955 Araştırma problemini ve araştırma tasarımını belirleyebilme
6 1530014 Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77338 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 77339 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 77340 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 77341 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 77342 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 77343 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 77344 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 77345 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 77357 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 77346 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 77347 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 77348 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 77349 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 77350 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 77353 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 77351 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 77352 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 77354 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 77355 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 77356 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr