Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Christofis, L. (1999). Inviting play. Victoria: Free Kindergarten Association. [2] Crook, S. & Farmer, B. (2002). Just imagine! Creative play experiences for children under six ( 2nd ed.). Victoria: Tertiary. [3] Crook, S. (2004). Just improvise. Innovative play experiences for children under eight. Victoria: Tertiary. [4] Curtis, D. & Carter, M. (2003). Designs for living and learning. Yorkton Court: Redleaf. [5] Öztürk, Ş. (2003) Yayınlanmamış Doktora tezi [6] Ders notları ( öğretim elemanı tarafından ders için hazırlanmış) [8] Elliot, S. & Davis, J. (2008). Why natural outdoor playspaces?. In S. Elliot (Ed) ( p.1-13). The outdoor playspace naturally for children birth to five years. New South Wales: Pademelon [10] Highscope Educational Research Foundation (2009). The indoor and outdoor learning environment. Highscope curriculum series dvd videos. MI: Ypsilanti [11] Planning for children in natural plaspaces. In S. Elliot (Ed) ( p.134-151). The outdoor playspace naturally for children birth to five years. New South Wales: Pademelon. [12] Isenberg, J.P. & Jalongo, M.R. (2001). Creative expression and play in early childhood ( 3rd ed.). New Jersey: Merill Prentice Hall.

Dersin İçeriği

Yaratıcılık kavramına giriş, Yaratıcılık ve yaratıcı eğitimin temel kavram ve kuramları, Yaratıcılık ve algı- hafıza- düşünme-hayal gücü- beyin ilişkisi, Yaratıcılığın Aşamaları,Sanatsal ve Bilimsel yaratma,Yaratıcı kişilik özellikleri,Yaratıcılığı engelleyen ve geliştiren etmenler, Çağdaş eğitim içindeki yeri ve öneminin irdelenmesi, Bu bilgilerin ışığında yaratıcı performansı geliştirici yöntem ve tekniklerin irdelenip uygulanması, Eğitim Programında Yaratıcılığın yeri, Çocuk ve yaratıcılık, yaratıcılığı geliştiren eğitim ortamları

Dersin Amacı

Yaratıcılık kavramının ne olduğunu ve eğitimdeki yerini önemini anlayabilmek ve kendi alanına uyarlayabilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı
2 Yaratıcılık kavramına giriş, Yaratıcılık ve yaratıcı eğitimin temel kavram ve kuramları
3 Yaratıcılık kavramına giriş, Yaratıcılık ve yaratıcı eğitimin temel kavram ve kuramları
4 Yaratıcılık ve algı- hafıza- düşünme-hayal gücü- beyin ilişkisi,
5 Yaratıcılık ve algı- hafıza- düşünme-hayal gücü- beyin ilişkisi,
6 Yaratıcılığın Aşamaları, Yaratıcı kişilik özellikleri
7 Sanatsal ve Bilimsel yaratma,
8 Ara sınav
9 Yaratıcılığı engelleyen ve geliştiren etmenler, Çağdaş eğitim içindeki yeri ve öneminin irdelenmesi, Bu bilgilerin ışığında yaratıcı performansı geliştirici yöntem ve tekniklerin irdelenip uygulanması, Eğitim Programında Yaratıcılığın yeri ,
10 Yaratıcılığı engelleyen ve geliştiren etmenler, Çağdaş eğitim içindeki yeri ve öneminin irdelenmesi, Bu bilgilerin ışığında yaratıcı performansı geliştirici yöntem ve tekniklerin irdelenip uygulanması, Eğitim Programında Yaratıcılığın yeri ,
11 Çocuk ve yaratıcılık, yaratıcılığı geliştiren eğitim ortamları
12 Ders sunuları
13 Ders sunuları
14 Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 94 94
2 Final Sınavı 1 94 94

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
102879 1415024 Dersin içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
102880 1401994 Yaratıcılığın çocuğun gelişimi için olan yeri ve değerini bilir
102881 1406365 Yaratıcılık ile ilgili kuramları bilir
102882 1407812 Yaratıcı kişilik özelliklerini yaratıcılığı etkileyen etmenleri bilir
102883 1416974 Yaratıcılığın eğitim ile ilgili bağlantısını belli başlı kuramlar bağlamında ( yapısalcılık, çoklu zeka, problem çözeme becerisi) bilir
102908 1418383 Yaratıcılığı geliştiren bazı teknik ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
102917 1423555 Eğitimsel ortam düzenlemelerinin çocukların yaratıcılıklarını nasıl etkilediği hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr