Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. K.Tuncer Çağlayan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oral SANDER, Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara: İmge Yay., 1994. Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt 1 ve 2, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 1993. Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-2001, Der Yayınları, 7. Baskı, 2008. Eric HOBSBAWM, Kısa 20. yüzyıl 1914-1991 Aşırılılıklar Çağı, İstanbul: Sarmal Yay. Ekim 1996. Peter Hopkirk, İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun, İstanbul: Sabah Yay., 1995..

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste, Yüksek Lisans Programı öğrencilerine 20. yüzyılın başından, günümüze kadar olan dönemde dünya tarihinin gelişimi hakkında bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 20. Yüzyıl Başında Siyasi Durum
2 I. Dünya Savaşı
3 1917 Rus Devrimi ve SSCB
4 Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı
5 Genel Hatlarıyla İki Dünya Savaşı Arası Dönem (1919-1939)
6 İtalya’da Faşizm, Almanya'da Nazizm’in İktidara Gelişi
7 II. Dünya Savaşı
8 II. Dünya Savaşı’nın Ardından Avrupa’nın Yeniden İnşası
9 Soğuk Savaş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı
10 Uluslararası Konjonktürdeki Gelişmeler ve Çok Merkezlilik
11 Soğuk Savaş Dönemindeki Çatışma Alanları
12 Soğuk Savaş’ın Son Bulmasında Etkili Olan Faktörler
13 Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Temel Özellikleri ve Önemli Olayların Analizi
14 Avrupa Birliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 13 5 65
21 Rapor Sunma 13 1 13
54 Ev Ödevi 13 4 52

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1424855 20. yüzyıl başlarında Avrupa’daki siyasi durumu kavrar
2 1427463 I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını analiz eder
3 1429291 II. Dünya Savaşı ve sonuçlarını analiz eder
4 1437104 İki Dünya Savaşını karşılaştırır
5 1415350 Soğuk Savaş dönemini ve iki kutuplu dünyadaki gelişmeleri değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr