Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Kasım KIROĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık. • Kaya, A. (Ed). (2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. • Yeşilyaprak, B. (Ed). (2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. • Eggen, P. & Kauchak, D. (1992). Educational Psychology. New York: Macmillan Publishing Company. • Tuckman, B. (1991). Educational Psychology. USA: harcourt Brace Jovanovich Inc. • Özden, Y. (2000). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. • Driscoll, M. (2012). Öğretim Süreçleri ve Öğrenme Psikolojisi (çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. • Fer, S. (Ed). (2011). Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Klasik koşullanma, edimsel koşullanma, sosyal-bilişsel kuram, gestalt kuram ve bilgiyi işleme kuramı gibi temel öğrenme kuramları

Dersin Amacı

Öğrenme süreçleri ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olma

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme kuramlarına giriş
2 Eğitim ve öğrenmeye ilişkin temel kavramlar
3 Klasik koşullanma (I)
4 Klasik koşullanma (II)
5 Bitişik kuramlar
6 Bağlaşımcılık
7 Edimsel koşullanma (I)
8 Edimsel koşullama (II)
9 Ara sınav
10 İşaret-Gestalt kuramı
11 Sosyal bilişsel kuram
12 Gestalt kuramı
13 Bilgiyi işleme kuramı
14 Genel Değerlendirme
15 Ödev Teslimi
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432456 Öğrenme kavramına ilişkin temel kavramları açıklayabilir
2 1432461 Öğrenme kuramlarına ilişkin tartışmalar yapabilir.
3 1432493 Öğrenme kuramlarının ilkokula yansımalarına ilişkin değerlendirmeler yapabilir.
4 1432529 Ülkemizde kullanılan öğrenme yaklaşımlarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr