Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MİREL, Özcan ve Zeki Kaya.”Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara:Pegem Yayıncılık,2001. SÖNMEZ, Veysel ve Ark. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık,2000. KÜÇÜKAHMET, Leyla ve Ark. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara:Nobel Yayıncılık,2000. ÜNAL, Semra ve Sefer Ada. Öğretmenlik Mesleğine Giriş.İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayıncılık,1999. ŞİŞMAN, Mehmet. Öğretmenliğe Giriş. Ankara:Nobel Yayıncılık,2002

Dersin İçeriği

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Dersin Amacı

Ders içerikleriyle ilgili eleştirel, diyalektik yorumlar yapabilme, Derste sunulan içeriklerle ilgili etkinliklere katılış, Ders içerikleriyle ilgili işbirliği yapabilme, Ders içi etkinliklerde öz değerlendirme ve diğer kişilere karşı objektif değerlendirmeler yapabilme, Ders içerikleriyle ilgili araştırma ve incelemelerini sınıf içinde paylaşım

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimin temel kavramları
2 Eğitimin felsefi temelleri
3 Eğitimin sosyal temelleri
4 Eğitimin psikolojik temelleri
5 Eğitimin tarihi temelleri
6 Eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi( hukuk, ekonomik, politika)
7 Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri
8 Eğitim sisteminde öğretmenin rolü
9 Ara Sınav
10 Öğretmenlik mesleğinin özellikleri
11 Eğitimin sosyo kültürel dinamikleri
12 Eğitimde Değişen paradigmalar
13 Eğitimde Değişen paradigmalar
14 Eğitimde Çok Kültürlülük
15 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 3 3
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453254 Eğitimle ilgili kavramları bilir
2 1453255 Eğitime temel oluşturan alanlarla eğitim ilişkisini kavrar
3 1453256 Eğitim sistemindeki temel sorunları kavrar
4 1453257 Türk eğitim sisteminin yapısını kavrar
5 1453258 Öğretmenlik mesleğini tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr