Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirkuş, N.(1999)., Fen Bilgisinde Öğretim Yöntemleri ve Uygulamalarının Verimli Hale Getirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı,11,414-425. Eke, C., "Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersinin Fen Bilimlerinin Öğretimi Açısından Önemi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları, 2013. Karamustafaoğlu, O., (2009), Fen ve Teknoloji Eğitiminde Temel Yönelimler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 87-102. Sayılan, F., Yıldız. A., Yaşam Boyu Öğrenme, PegemA, Ankara, 2006. Tan, M. ve Temiz, B.K.(2003), Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13,89-101

Dersin İçeriği

İlköğretim fen öğretiminde sınıf içi etkinlikler. İlköğretim fen eğitiminde yaparak yaşayarak öğrenme ve deney. İlköğretim fen öğretimi sınıf içi etkinlikleri için deney planı hazırlama. Deneysel etkinliklerin dayandığı temeller ve uygulama ilkeleri.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; ilköğretim fen öğretiminde sınıf içi eğitim ortamında çoğunlukla yer verilen deneysel etkinliklerin dayandığı temelleri araştırmak ve incelemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlköğretim fen öğretiminde temel kavramlar
2 İlköğretim fen öğretimi müfredat programı
3 İlköğretim fen öğretiminde öğrenme kuramları
4 Fen ve teknoloji dersinde yer verilmesi gereken sınıf içi etkinlikler
5 Bilimsel yöntem, deney ve deneysel araştırma
6 İlköğretim fen öğretiminde sınıf içi deneysel etkinlikler - Kavramsal çerçeve
7 Ara Dönem Sınavı
8 İlköğretim fen öğretiminde sınıf içi deneysel etkinlikler -Etkinlik örnekleri
9 İlköğretim fen öğretiminde sınıf içi deneysel etkinlikler -Etkinlik uygulamaları
10 İlköğretim fen öğretiminde sınıf içi deneysel etkinlikler -Etkinlik uygulamaları
11 İlköğretim fen öğretiminde sınıf içi deneysel etkinlikler -Etkinliklerin değerlendirilmesi
12 İlköğretim fen ve teknoloji ders kitaplarının incelenmesi
13 İlköğretim fen ve teknoloji ders kitabı etkinliklerinin dayandığı temellerin incelenmesi
14 Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 94 94
2 Final Sınavı 1 94 94

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453031 İlköğretim fen öğretimi temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilmek.
2 1453034 İlköğretim fen öğretiminde sınıf içi etkinlikleri tasarlayabilmek.
3 1453037 İlköğretim fen öğretiminde deneysel yöntem ve aşamaları hakkında bilgi sahibi olabilmek.
4 1453040 İlköğretim fen öğretiminde deney planı hazırlayabilmek.
5 1453043 Fen ve teknoloji derslerinde deneysel etkinliklerin dayandığı temeller hakkında bilgi sahibi olabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr