Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Memişoğlu, H., & Öner, G. (2013). Sosyal bilgiler dersinde öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre coğrafya konularının öğretimi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 347-366. ÇELEN, S., FİDAN, S., & KANAT, M. H. 2017 PROGRAMINA GÖRE DÜZENLENMİŞ İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDAKİ COĞRAFYA KONULARININ İNCELENMESİ. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (39), 70-82. Artvinli, E. (2010). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) coğrafya öğretimine katkısı ve ortaöğretim öğrencilerinin CBS'ye ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1255-1292. BEBE, H., BEBE, H. İ., & ÜNLÜ, M. (2012). İLKÖĞRETİM 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN COĞRAFYA İÇERİĞİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ. Marmara Coğrafya Dergisi, (26), 260-286. Öner, G., & Memişoğlu, H. (2018). Sosyal bilgilerde yerel coğrafya öğretimi: Öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(3), 193-218.

Dersin İçeriği

Türkiye’de Cumhuriyetten günümüze sosyal bilgiler programları ve coğrafya konuları (Değişiklikler, Düzenlemeler, Güncellemeler), Ortaokul sosyal bilgiler ders programlarında coğrafya konularıyla ilgili kavramlar, sosyal bilgilerde coğrafya ünitelerindeki kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışla değerlendirilmesi, coğrafi bilgi sistemlerinin (cbs) ve sosyal bilgilerde coğrafya öğretimindeki yeri, sosyal bilgilerde yerel coğrafya öğretimi, sosyal bilgiler derslerinde coğrafya konularının öğretimi: problemler-öneriler, sosyal bilgiler dersi coğrafya konularında günümüz dünya sorunları ile öğrenilmesi ve öğretilmesinde etkili olan faktörler

Dersin Amacı

Öğrencilerin mekansal becerilerini geliştirmek, ekonomik ve sosyal olayların, problemlerin mekansal özelliklerini ve boyutunu analiz etmelerini ve çevresel konular hakkında bilgilenmelerini sağlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal bilgilerde coğrafya öğretiminde karşılaşılan temel kavramlar ile kavram ve terim öğretimi ile ilgili sorunlar
2 Sosyal bilgilerde coğrafya öğretiminde uygulanması gereken yöntemler ve teknikler
3 Sosyal bilgilerde coğrafya öğretiminde uygulanmasında yeni yaklaşımlar
4 Sosyal Bilgiler dersinde coğrafya konuları işlenirken kullanılabilecek materyaller.
5 Sosyal Bilgiler dersi müfredatının incelenmesi ve coğrafya konularının analiz edilmesi
6 Ortaokul sosyal bilgiler dersi coğrafya ünitelerinde öğrencilerin öğrenme yöntem tercihleri
7 Türkiye’de Cumhuriyetten günümüze sosyal bilgiler programları ve coğrafya konuları (Değişiklikler, Düzenlemeler, Güncellemeler)
8 Sosyal bilgilerde coğrafya öğretimi alanındaki tezlerin değerlendirilmesi.
9 Ortaokul sosyal bilgiler ders programlarında coğrafya konularıyla ilgili kavramların belirlenmesi
10 Sosyal bilgilerde coğrafya ünitelerindeki kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışla değerlendirilmesi
11 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) ve sosyal bilgilerde coğrafya öğretimi
12 Sosyal bilgilerde yerel coğrafya öğretimi
13 Sosyal Bilgiler Derslerinde Coğrafya Konularının Öğretimi: Problemler-Öneriler
14 Sosyal bilgiler dersi coğrafya konularında günümüz dünya sorunları ile öğrenilmesi ve öğretilmesinde etkili olan faktörler
15 FİNAL

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 1
23 Proje Sunma 1 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 5 70
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 11 23
34 Okuma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496937 Sosyal bilgilerde coğrafya konularındaki kavram ve terim öğretimi ile ilgili sorunları analiz eder.
2 1496938 Öğrenci coğrafya eğitimi ile yaşadığı çevrenin temel unsurlarını tanıyabilir, coğrafyanın içeriğinde yer alan ilişkileri sorgulayabilir.
3 1496939 Doğal ve beşeri sistemlerin sürekliliğini ve değişimini kavrayabilir; mekansal değerlere sahip çıkar.
4 1496940 Ekosistemin işleyişini koruyabilme sorumluluğunu kazanabilir.
5 1496941 Sosyal bilgilerde coğrafya konularının öğretilmesinde kullanılacak yöntem- teknikleri ve yeni yaklaşımları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 4 3
2 3 1 2 5 3
3 4 2 3 4 3
4 4 3 4 3 4
5 3 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr