Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (6.baskı). Ankara: Pegem Yayınları. Fraenkel, J.R. ve N.E. Wallen (2000). How to Design and Evaluate Research in Education. (4th Edt.) Boston: McGraw-Hill. Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (12. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri: Nicel mi; Nitel mi? Ankara: Anı Yayıncılık McMillan, J.H., & Schumacher.S.(2006). In A.E.,Burvikovs, Research in Education (pp.xiii). USA:Boston. Richter, O. Z., Bäck. Seggie, F. N. & Bayyurt, Y. (2015). Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları, Anı Yayıncılık, Ankara.

Dersin İçeriği

Nitel araştırmanın tanımı ve bilimsel araştırma geleneğindeki yeri, Nitel araştırmanın özellikleri ve çeşitleri [biyografi (biography), fenemoloji (phenomenology), kuram oluşturma (ground theory), etnografya (ethnography) durum araştırması (case study)] eylem araştırması (action research), Nitel araştırma planlanması, Araştırma sorularının oluşturulması, Veri toplama yöntemleri görüşme, gözlem, doküman incelemesi Kalite ve güvenirlilik, Veri analizi, Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; eğitim araştırmaları arasında giderek yayınlaşan bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma tekniklerin katılımcılara tanıtmayı amaçlamaktadır. Eğitim bilimlerinde nitel araştırma yöntemleri, nitel araştırma dizaynı, nitel araştırmada veri toplama ve veri analiz teknikleri uygulamalı olarak ders kapsamında incelenecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş
2 Nitel Araştırma Teknikleri - Fenomenoloji ve Yorumlayıcı Fenomenolojik Anali
3 Nitel Araştırma Teknikleri - Etnografi
4 Nitel Araştırma Teknikleri - Temellendirilmiş Kuram
5 Nitel Araştırma Teknikleri - Durum Çalışması
6 Nitel Araştırma Teknikleri - Eylem Araştırması
7 Ara Dönem Sınavı
8 Nitel Veri Toplama Teknikleri - Derinlemesine Görüşme ve Odak Grup Görüşmeleri
9 Nitel Veri Toplama Teknikleri - Gözlem ve Kültürel Çalışmalar
10 Nitel Veri Analizi - Söylem Çözümlemesi, İçerik Analizi, Konuşma Analizi, Doküman Analizi
11 Nitel Veri Analiz Programlarının Veri Analizinde Kullanımı
12 Nitel Araştırmaların Raporlaştırılması
13 Nitel Araştırma Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Yöntemsel Konular
14 Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 93 93
2 Final Sınavı 1 94 94

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453203 Eğitim bilimlerinde nitel araştırma yöntem, teknik ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olabilme.
2 1453204 Bilimsel araştırma yöntemlerindeki paradigmalar hakkında bilgi sahibi olabilme.
3 1453205 Nitel ve nicel araştırmaları kıyaslayabilme.
4 1453206 Eğitim bilimlerinde yapılmış bir araştırma sürecini analiz edebilme.
5 1453207 Eğitim bilimlerinde bir nitel araştırma sürecini yönetebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr