Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Turla, A., Avcı, N. ve Ersoy Ö. (2006) Oyuncak, Televizyon, Bilgisayar ve Kitap: Çocuklar İçin Erken Uyarıcı Çevre, İstanbul: Morpa Yayınları Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun İstanbul: Morpa Yayınları Poyraz, H. (2003)Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak, Ankara: Anı Yayıncılık Özdoğan B.(2000) Çocuk ve Oyun: Çocuğa Oyunla Yardım, Ankara: Anı Yayıncılık Özdemir, N. (2006).Türk Çocuk Oyunları, Ankara: Akçağ Yayınları Pramling-Samuelsson. I. Fleer, M.(2009). Play and Learning in Early Childhood Settings: International Perspectives, London:Springer Publishing Broadhead, P. (2004) Early Years Play and Learning: Developing Social Skills and Cooperation, London: Routladge Farmer Saracho , O. N.,and Spodek, B. (1998). Multiple Perspectives on Play in Early Childhood Education, Albany: State University of Newyork Press

Dersin İçeriği

Oyun kavramı, Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, Oyun ile ilgili temel kavramlar, Erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, Farklı kültürlere göre oyunun anlamı ve eğitsel değeri, Türk kültüründe oyun ve oyuncaklar, Uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; insan hayatı ve çocuk gelişim sürecinde önemli zaman dilimlerinden biri olan erken çocukluk döneminde oyun ve oyuncağın rolünü kavramak ve erken çocukluk dönemi bireylerine etkili ve öğretici oyunlar ve oyuncaklar tasarlama becerisini geliştirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı Faaliyet ve işleyişinin açıklanması.
2 Oyun, oyun ile ilgili temel kavramları.
3 Oyun, oyun ile ilgili temel kavramları.
4 Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları.
5 Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları.
6 Erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları.
7 Ara Dönem Sınavı
8 Erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları.
9 Farklı kültürlere göre oyunun anlamı ve eğitsel değeri.
10 Farklı kültürlere göre oyunun anlamı ve eğitsel değeri.
11 Türk kültüründe oyun ve oyuncaklar.
12 Türk kültüründe oyun ve oyuncaklar.
13 Uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi.
14 Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 94 94
2 Final Sınavı 1 94 94

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453298 Eğitici oyun ve oyuncak tasarlayabilme.
2 1453299 Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramlarını bilebilme.
3 1453300 Oyun ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.
4 1439857 Erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları hakkında bilgi sahibi olabilme.
5 1439863 Uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi hakkında bilgi sahibi olabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr