Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Joel Spring (2006) Pedagogies of Globalization, s. 7. Atay, D. Y. (2003). Öğretmen Eğitiminin Değişen Yüzü, Ankara: Nobel Yayınları. Ayas, A. (2006). Eğitim Fakültelerinin Yapılandırılması Süreci: Hedeflerin Neresindeyiz?, Eğitime Bakış Dergisi, 5, 14-20 Barr, B. R. and Tagg, J. (1995). From teaching to learning - A new paradigm for undergraduate education. Online: Retrieved on 08 August-2006 Çağlar, A. (2001). 21. Yüzyılda Okulun Değişen Rolü ve Yeni Eğilimlere İlişkin İyimser Bazı Öneriler, İstanbul: Sedar Yayıncılık. Çelik, V.(1996). Eğitimsel Reform İçin Yeni Bir Okul Kültürü. Eğitimimize Bakışlar, .İ. Fındıkçı (Ed).İstanbul : Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları Hesapçıoğlu M. (2001). Postmodern/Küresel Toplumda Eğitim, Okul ve İnsan Hakları, Oğuz, O., Oktay, A. ve Ayhan, H.(Ed), 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. İstanbul: Sedar Yayıncılık. Neo, M. and Neo, K. (2006). Multimedia learning : A new paradigm in education. Online: Retrieved on 09 August-2006 Özden, Y. (1999). Eğitimde Dönüşüm- Eğitimde Yeni Değerler, Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2. Basım.

Dersin İçeriği

Eğitim yaklaşımları, eğitim sitemleri, öğretmen yetiştirme yaklaşımları, öğretim programı geliştirmede yeni yaklaşımlar, çağdaş öğrenme kuramları, 21. yüzyılda okul kültürü, okul yönetimi çağdaş yaklaşımları.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; eğitim alanında geliştirilen yeni uygulamaları, kuramları, etkinlikleri ve tüm yenilikleri eskileriyle kıyaslayarak incelemek ve yeni yaklaşımların Türk Eğitim Sistemi'ndeki yansımalarını araştırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitime Giriş - Temel Bilgiler ve Kavramlar
2 Eğitimde Geleneksel Yaklaşımlar
3 Eğitimde Modern Yaklaşımlar
4 Çağdaş Dünya Eğitimine Bakış
5 Eğitimde geleneksel ve modern paradigmalar
6 21. yüzyılda eğitimde teknoloji kullanımı
7 Ara Dönem Sınavı
8 Dünyada öğretmen yetiştirme yaklaşımlarının tarihi
9 21. yüzyılda öğretmen yetiştirme
10 Geleneksel ve Modern Öğrenme Yaklaşımları
11 Davranışçı Öğrenme Kuramları-Bilişsel Öğrenme Kuramları- Duyuşsal Öğrenme Kuramları
12 Beyin Temelli Öğrenme Kuramları-Sosyal Öğrenme Kuramları- Çoklu Zeka Teorisi
13 Yapılandırmacılık
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 94 94
2 Final Sınavı 1 94 94

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440006 Eğitimdeki yenilikleri ifade edebilme.
2 1440012 Çağdaş öğrenme kuramlarını açıklayabilme.
3 1440018 Modern eğitim sisteminde öğretmenin rolünü açıklayabilme.
4 1440027 Eğitimdeki yenileşme hareketlerini değerlendirebilme.
5 1440051 Çağdaş öğretmen yetiştirme modellerini açıklayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr