Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKMAN, Y. (1992). Ġlköğretimde rehberliğin yeri ve önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 317-320. BAŞARAN, M. (2008). İlköğretim okullarındaki yönetici ve sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerinden beklentileri. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. DEMİREL, M. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 45-60. DINKMEYER, D. (1970). Elementary school guidance: Conceptual beginnings and initial approaches. In Harold F. Cottingham (Ed.), Elementary School Guidance and the Classroom Teacher (30-69). Washington DC: APGA. ERKAN, S. (1996). İlköğretim rehberlik programlarına amaçlar ve etkinlikler açısından bir bakış. Eğitim ve Bilim Dergisi, 20(101), 27-33. ERKAN, S. (1999). Rehberlik nedir? Yıldız Kuzgun (Ed.), İlköğretimde Rehberlik (1-16). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dersin İçeriği

Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik, rehberlik türleri, ilköğretimdeki rehberlik hizmetlerinin gelişimi, rehberlik yaklaşımları, ilköğretim rehberlik programı.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı ilköğretimdeki rehberlik uygulamalarını değerlendirmek ve ilköğretimde rehberliğin gelişimini incelemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik
2 Rehberliğin Anlamı
3 Rehberlik nedir ? Ne değildir ?
4 Rehberliğin Türleri
5 Rehberliğin Türleri
6 İlköğretimde Rehberlik Hizmetleri
7 Ara Dönem Sınavı
8 İlköğretimde Rehberlik Hizmetleri
9 İlköğretimde Rehberliğin Geçmişi
10 İlköğretimde Rehberliği Gerektiren Nedenler
11 Rehberlik Yaklaşımları
12 Rehberlik Yaklaşımları
13 İlköğretimde Rehberlik Programı
14 Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 94 94
2 Final Sınavı 1 93 93

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440183 Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik kavramlarını açıklayabilme.
2 1440204 Farklı rehberlik türlerini tanımlayabilme.
3 1440227 İlköğretimdeki rehberlik hizmetlerinin gelişimi hakkında genel bir görüş kazanabilme.
4 1440241 Başlıca rehberlik yaklaşımlarını özellikleriyle açıklayabilme.
5 1440249 İlköğretim rehberlik programının özelliklerini açıklayabilme.
6 1440258 İlköğretimdeki rehberlik personelinin işlevlerini kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr