Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taymaz, H. (2011). Okul Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara. Sağlam, A. Ç. (2015). Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi. Maya Akademi Yayınları. Ankara. Şişman, M. (2008). Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara. Demir, K. (2008). Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara. Akın, U. (2015). Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

Dersin İçeriği

Örgüt, örgüt çeşitleri, örgütlerin amaçsal taksonomisi, okul kültürü, okul yönetimi, okul yönetiminde yeni yaklaşımlar, bir örgüt olarak okul, okulun diğer örgütlerle karşılaştırılması.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; örgütsel bir yapı içerisinde bulunan okulun rolü ve işleyişini incelemek ve okul yönetim sürecine dahil olan ögeleri analiz etmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgüt ve Örgütün Özellikleri
2 Örgütlerin Sınıflandırılması
3 Bir Örgüt Olarak Okul
4 Okulun Diğer Örgütlerden Ayıran Özellikler
5 Bir Demokratik Örgüt Olarak Okul
6 Okul Örgütüne Eleştirel Yaklaşımlar
7 Ara Dönem Sınavı
8 Eğitim - Okul - Toplum ve İdeoloji İlişkisi
9 Okulun Sosyal, Kültürel, Ekonomik, Politik ve Bireysel İşlevi
10 Yönetim ve Yönetim Biliminin Gelişimi
11 Eğitim Yönetimi
12 Okul Yönetimi ve Okul Yönetiminde Rol Oynayan Öğeler
13 Okul Müdürünün Görev ve Sorumlulukları
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 93 93
2 Final Sınavı 1 94 94

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440124 Örgüt, örgütsel yapı, örgüt türleri, ve özellikleri ile ilgili temel kavramları anlayabilme.
2 1440125 Okulun örgütsel özelliklerini anlayabilme.
3 1440151 Okul yönetiminin boyutlarını kavrayabilme.
4 1440156 Eğitim sistemimiz içinde okul yönetiminin yerini anlayabilme.
5 1440178 Yönetim ve yönetim biliminin gelşimi ile ilgili bilgi sahibi olabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr