Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.White, R. &Gunstone, R.(1992) Probing Understanding. The Falmer Press 2.Osborne, R. (1985). Learning in science: the implications of children’s science. Portsmouth, NH: Heinemann 3.Fensham, P, Gunstone, R. ve White, R. The Content of Science. The Falmer Press 4.Keely, P., Eberle, F., Farrin, L., and Olliver, L. (2008). Uncovering Students’ Ideas in Science, Vol 1, 2 and 3, NSTA Pres. 5.Driver, R., et al (1994). Making Sense of Secondary Science. Taylor & Francis Publishing. 6.Taber K. S., (2002), Chemical misconceptions-prevention, diagnosis and cure. London: Royal Society of Chemistry. 7.Pfundt H. and Duit R., (2000), Bibliography: students’ alternative frameworks and science, Kiel, Germany

Dersin İçeriği

Öğrencilerde kavram yanılgılarını belirlemede kullanılan yöntemler: Testler, Kavram Haritaları, POE, Mülakat, Çizimler, Talih Çizgileri, Kelime İlişkilendirme

Dersin Amacı

Bu derste; •kavram eğitimi ile ilgili temel görüşlerin incelenmesi, •kavram yanılgılarını belirleme yöntemleri ve kullanım şekilleri, •fen bilimleri alanlarında temel kavramlarla ilgili kavram yanılgılarının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavram yanılgıları ölçme yöntemlerine genel bir bakış
2 Kavram, özellikleri, kavram yanılgılarının doğası ve kavram gelişimi
3 Kavram Testleri, iki aşamalı, üç aşamalı ve dört aşamalı testler: Örnek uygulamalar
4 Kavram haritaları
5 Tahmin-gözlem-açıklama (POE)
6 Kavram hakkında mülakat yöntemi, olaylar ve durumlar hakkında mülakat
7 Çizimler ve talih çizgileri
8 İlişkilendirme diyagramları ve kelime ilişkilendirme yöntemleri
9 Ara sınav
10 Kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik yöntemlerin uygulanması
11 Kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik yöntemlerin uygulanması
12 Kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik yöntemlerin uygulanması
13 Yapılan uygulamaların rapor olarak sunumu ve dönütlerin verilmesi
14 Yapılan uygulamaların rapor olarak sunumu ve dönütlerin verilmesi
15 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
20 Rapor Hazırlama 13 4 52
21 Rapor Sunma 13 1 13
27 Makale Yazma 1 40 40
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453010 Öğrenciler kavram eğitimi ile ilgili temel görüşler hakkında bilgi kazanır.
2 1453013 Öğrenciler kavram yanılgılarını belirleme yöntemlerini ve bunların kullanım şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1453017 Öğrenciler fen bilimleri alanındaki temel kavramlarla ilgili kavram yanılgılarını belirleme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr