Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Küçükahmet, L. (2005) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık. Senemoğlu,N.(2013)Gelişim Öğrenme ve Öğretim.Ankara Demirel, Ö.(editör) (2005).Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegem Yayıncılık Senemoğlu, N. (2002). Gelişim, öğrenbme ve öğretim: kuramdan uygulamaya.Ankara: Gazi Kitapevi. Özden, Y. (2003) Öğrenme ve Öğretme, (5.Baskı) Ankara: Pegem Yayıncılık. Fidan, N. (1985) Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara: Alkım Yayıncılık. Ülgen, G. (2004) Kavram Geliştirme, Ankara: Nobel Yayıncılık. Saban, A. (2004) Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitimi, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Öğrenme ve öğretim kavramları, öğretim ilke ve modelleri, öğretimi etkileyen etmenler, öğrenme ve öğretme süreçleri, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri, öğretme stratejileri

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrenme ve öğretme teorileri çerçevesinde ilköğretimdeki öğrencilerin öğrenme stillerini ve öğretmenlerin öğretme stillerini ortaya çıkararak analiz edebilecek bilgi donanımına sahip olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sunuş yoluyla öğretme stratejisi,
2 Keşfetme (buluş) yoluyla öğretme stratejisi,
3 Araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisi,
4 Tartışma yoluyla öğretme,
5 Tam öğrenme stratejisi,
6 İşbirliğine dayalı öğretme stratejisi,
7 Aktif öğrenme,
8 Proje tabanlı öğrenme,
9 Ara sınav
10 Öğretim yöntem ve teknikleri (anlatım)
11 Öğrenme Stilleri
12 Öğrenme öğretme atmosferi
13 Sınıf düzenlenmesi
14 Yapılandırmacılık,
15 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 13 5 65
21 Rapor Sunma 13 1 13
27 Makale Yazma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453157 Sunuş yoluyla öğretme stratejisini bilir,
2 1453158 Keşfetme (buluş) yoluyla öğretme stratejisini bilir
3 1453159 Araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisini bilir
4 1453160 Tartışma yoluyla öğretmeyi bilir,
5 1453161 Tam öğrenme stratejisini bilir
6 1453162 İşbirliğine dayalı öğretme stratejisini bilir
7 1453163 Aktif öğrenme kavramını açıklar
8 1453164 Proje tabanlı öğrenmeyi bilir
9 1453165 Öğrenci öğrenme ve öğretme teorileri çerçevesinde ilköğretimdeki öğrencilerin öğrenme stillerini analiz eder.
10 1453166 Öğrenci öğrenme ve öğretme teorileri çerçevesinde ve öğretmenlerin öğretme stillerini belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr