Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Christie, T. & Christie, R. (2007). Child spaces 2. Another design sourcebook for early childhood environments. Wellington: Lithoprint. [2] Christofis, L. (1999). Inviting play. Victoria: Free Kindergarten Association. [3] Crook, S. & Farmer, B. (2002). Just imagine! Creative play experiences for children under six ( 2nd ed.). Victoria: Tertiary. [4] Crook, S. (2004). Just improvise. Innovative play experiences for children under eight. Victoria: Tertiary. [5] Curtis, D. & Carter, M. (2003). Designs for living and learning. Yorkton Court: Redleaf. [6] Doktora ders notları [7] Ders notları ( öğretim elemanı tarafından ders için hazırlanmış) [8] Elliot, S. & Davis, J. (2008). Why natural outdoor playspaces?. In S. Elliot (Ed) ( p.1-13). The outdoor playspace naturally for children birth to five years. New South Wales: Pademelon [9] Herrington, S. & Studtmann, K. (1998). Landscape interventions: New directions for fort he design of children’s outdoor play environments. Landscape and Urban Planning, Vol 42, 191-205. [10] Highscope Educational Research Foundation (2009). The indoor and outdoor learning environment. Highscope curriculum series dvd videos. MI: Ypsilanti [11] Planning for children in natural plaspaces. In S. Elliot (Ed) ( p.134-151). The outdoor playspace naturally for children birth to five years. New South Wales: Pademelon. [12] The restorative benefits of nature. Journal of Environmental Psychology.15, 169-182. [13] Öztürk, S. (2009). Okulda eğitimle bütünleştirilmiş mekan dışı eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 181, Kış, 131-145. [14] McConaghy, R. (2008). Designing natural play spaces: Principles. ?. In S. Elliot (Ed) ( p.16-25). The outdoor playspace naturally for children birth to five years. New South Wales: Pademelon [15] Pehlivan, H. (2005). Oyun ve öğrenme. Ankara: Anı. [16] Uluğ, M.O., (2007). Niçin oyun?: çocuğun gelişiminde ve çocuğu tanımada oyunun önemi (3. basım). İstanbul: Anfora. [17] Nutku, Ö. (1998). Çocuk, oyun, tiyatro. İstanbul: Özgür [18] Özdemir, N. (2006). Türk çocuk oyunları. Ankara:Akçağ. [19] Yalçınkaya, T. (1996). Eğitici oyun ve oyuncak yapımı. İstanbul:Esin [20] Johnson,J.E., Christie J.F., Yawkey, T.D. (1999). Play and early childhood development (2nd ed.). NY: Longman. [21] Poyraz, H. (1999). Okul öncesi döneminde oyun ve oyuncak. Ankara: Anı. [22] Sevinç,M. (2004). Erken çocukluk gelişimi ve eğitiminde oyun. İstanbul:Morpa. [23] Hughes, F. P. (1995). Children play & development (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Dersin İçeriği

Oyunun tanımları ve kısa tarihçesi, Klasik ve Çağdaş Oyun teorileri, Klasik ve Çağdaş Oyun teorileri, Oyun ve Gelişim, Oyunun Gelişimi ve oyun gelişimini etkileyen etmenler, Yaşlara göre oyun çeşitleri ve oyunun sınıflandırmaları, Oyunun ögeleri ve oyun ile ilgili makale incelemesi, Oyuncak nedir? Dünyada ve Türkiye’de oyuncağın tarihçesi, Oyuncakların sınıflandırılması ve oyuncak seçerken dikkat edilmesi gerekenler, Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun ve oyun köşeleri, Sınıf ve bahçe düzenlemesinin erken çocukluk döneminde oyun içindeki yeri ve değeri, Oyun ve yaratıcılık ilişkisi.

Dersin Amacı

Oyun ve oyuncağım eğitim ve öğretimdeki yeri ve önemini anlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı
2 Oyunun tanımları ve kısa tarihçesi
3 Klasik ve Çağdaş Oyun teorileri
4 Oyun ve Gelişim
5 Oyunun Gelişimi ve oyun gelişimini etkileyen etmenler
6 Yaşlara göre oyun çeşitleri ve oyunun sınıflandırmaları
7 Oyunun ögeleri ve oyun ile ilgili makale incelemesi
8 Arasınav
9 Oyuncak nedir? Dünyada ve Türkiye’de oyuncağın tarihçesi Oyuncakların sınıflandırılması ve oyuncak seçerken dikkat edilmesi gerekenler
10 Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun ve oyun köşeleri
11 Sınıf ve bahçe düzenlemesinin erken çocukluk döneminde oyun içindeki yeri ve değeri. Oyun ve yaratıcılık
12 Final sunuları
13 Final sunuları
14 Final sunuları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
103122 1423017 Dersin içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
103123 1401264 Oyunun çocuğun gelişimi için olan yeri ve değerini bilir
103124 1412963 Oyunun yaşamın diğer dönemleri için olan değerini bilir
103125 1413978 Çağdaş ve klasik oyun kuramlarını bilir
103126 1424200 Çocuğun oyun gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olur
103132 1405364 Oyuncağın çocuğun gelişimindeki önemi ve değerini bilir
103133 1410541 Yaşlara göre oyuncaklar hakkında bilgi sahibidir.
103134 1413285 oyuncakların ve diğer eğitel oyun materyallerini hakkında ve bunların eğitim içindeki kullanımları hakkında bilgi sahibidir
103135 1426030 Sınıf içi ve bahçenin mekan tasarımının çocuk oyunlarına ve yaratıcılıklarına olan katkısını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr