Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Erdoğan BAŞAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Başar, Erdoğan. Genel Öğretim Yöntemi Öğrenme-Öğretme Süreci. Samsun: Kardeşler Matbaası, 2000 2. Kaya, Zeki. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık, 2005 3. ] İşman, Aytekin, (2005), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PEGEM- Sempati Yayınları 4.Vural, Mehmet.(Yeniden Tasarım) İlköğretim Okulu Programları ve Öğretim Kılavuzları. Erzurum. Yakutiye Yayıncılık. 2009 5.Kıroğlu, Kasım. (Editör) İlköğretim Okulu Programı. Ankara:PegemA Yayıncılık. 20o8

Dersin İçeriği

İlköğretim okulu programının genel özellikleri, ilköğretim okulu programında yer alan kazanımların öğrencilere kazandırılması sürecinde öğretim teknolojilerinin ve öğretim materyallerinin kullanımının gereği ve önemi, Öğretimde iletişim, etkileşim, yöntem, teknik, teknoloji ve materyal kavramları ve aralarındaki ilişkiler, Yansıtıcısız öğretim teknoloji ve materyaller, radyo, teyp ve materyaller, televizyon video ve materyaller, bilgisayarlı öğrenme kaynakları, yansıtıcılar ve materyaller, Powerpoint, internet ve öğretim, Web tabanlı eğitim v e yönetim sistemi, Uzaktan eğitim uygulamalarında teknoloji ve materyal kullanımı, öğretimde teknoloji ve materyal kullanımının yasal boyutları,

Dersin Amacı

İlköğretim Okulu Öğretim programların (ilk beş yılın ders programlarını) tüm yönleriyle tanımlayabilme, her bir öğretim programının uygulamaya konulmasında uygun öğretim teknolojilerinin ve materyallerinin seçilip kullanılmasında bilgi ve beceri sahibi olabilme. Öğretim teknolojisinin ne anlama geldiğini ve önemini kavrayabilme eğitim teknolojisini anlayabilme, bilişim teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olma. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmeye ilişkin kavramları tanımlayabilme. Öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayabilme. Öğretim teknolojisi ve sistem yaklaşımı ilişkisini açıklayabilme. Eğitim ortamlarında iletişimin önemini açıklayabilme. Eğitim ortamlarına ilişkin mesaj düzenleme ilkelerini sıralayabilme. Materyal geliştirirken göz önüne alınacak ilkeleri açıklayabilme. Temel materyal hazırlama yaklaşımlarını açıklayabilme. Sunum materyallerinin özelliklerini kavrayabilme. Sunum materyallerini özelliklerini göz önüne alarak geliştirebilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri sınıflayabilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre geliştirebilme. Eğitimde bilgisayarın nasıl kullanıldığını açıklayabilme. Eğitim ortamlarında hazırlanan materyalleri süreç ve ürün açısından değerlendirebilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin temel kavramlarının tanımlanması, aralarındaki ilişkilerin açıklanması (öğretim programı, ilköğretim okulu programı, Teknoloji, öğretim teknolojisi, eğitim teknolojisi, materyal, eğitim ortamı, eğitim durumu, öğrenme öğretme süreci, iletişim, nin tanımı. Makine ve teknik, bilim ve teknik, organizasyon ve teknik, teknik operasyon ve teknik olay, teknik ve kültür, teknik ve toplum arsındaki ilişkiler.vb)
2 Öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi
3 Klasik eğitim teknolojilerinden karatahta, beyaz tahta, manyetik tahta, kumaş kaplı tahta, döner levha, kum tahtası ve bülten panosunun tanımları ve kullanımları. Klasik eğitim teknolojilerinden yazılı materyallerin, grafiklerin, model ve numunelerin, büyük ve küçük boy resimlerin, poster ve afişlerin, gazete kupürlerinin karton faaliyetlerinin, diyaromaların ve gezilerin tanımları ve materyallerin kullanımları
4 Öğretim teknolojisi ve sistem yaklaşımı ilişkisi. Eğitim ortamlarında iletişimi ve önemini. Eğitim ortamlarına ilişkin mesaj düzenleme ilkeleri.
5 Materyal geliştirirken göz önüne alınacak ilkeleri . Temel materyal hazırlama yaklaşımları. Sunum materyallerinin özellikleri
6 Yansıtıcısız öğretim teknoloji ve materyaller
7 Radyo, teyp ve materyaller, televizyon video ve materyaller,
8 Bilgisayarlı öğrenme kaynakları,
9 Arasınav
10 Yansıtıcılar ve materyaller, Powerpoint, internet ve öğretim, Web tabanlı eğitim v e yönetim sistemi,
11 Uzaktan eğitim uygulamalarında teknoloji ve materyal kullanımı,
12 İlköğretim Okulu programından herhangi bir dersle ilgili bir kazanımın seçilmesi ve bunun öğrenci davranışına dönüştürülmesinde uygun öğretim teknolojilerinin belirlenmesi, öğretim materyallerinin tasarlanıp kullanılması, (örnek uygulama çalışmaları)
13 *******
14 Genel Değerlendirme ve Sonuç
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 5 70
11 Soru-Yanıt 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126366 1436680 Öğretimde teknoloji, ortam, metaryal kavramlarını tanımlar
126367 1436708 Ortama göre materyal seçer, geliştirir ve kullanır.
126368 1436986 Amaca göre metaryal seçer ve kullanır
126369 1438024 Geliştirilmiş materyalleri ölçütlere göre değerlendirir
126370 1438104 Klasik eğitim teknolojilerini ve özelliklerini karşılaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr