Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd.Doç.Dr. Ahmet KÖKDEMİR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Peyami Safa, Sanat Edebiyat Tenkit, Ötüken, İst. 1930. Orhan Okay, Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergah, İst. 1990. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri II , Dergah, İst. 1981.Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri, Dergah, İst. 1984. Mehmet Kaplan, Tip Tahlilleri , Dergah, İst. 1981. S. Ahmet Arvasi, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Türkmen, İst. 1982. Beşir Ayvazoğl, Aşk Estetiği, Ötüken , İst. 1995. Şerif Aktaş , Roman İncelemesine Giriş , Birlik Y. ,Ank. 1984. Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Edebiyatında Tahliller, Kamer Yayınları, İst. 1997.

Dersin İçeriği

Dilin ses gücü ve anlam ilişkisi; ilgiyi yüksek tutacak öğretici ve eğitici metinlerin seçimi; konuşma ve okumada anlamı sezdirmeye yönelik dikkatler; eğitici ve öğretici metinlerin okunması ; konu, bakış açısı, zaman, mekan ,iletilerin tesbiti; eğitim – öğretimde edebiyatın gücünden faydalanma. Derslere doğrudan ve daha etkili katkı yapabilecek edebi türler üzerinde çalışmalar.

Dersin Amacı

Düşündürücü, öğretici ve eğitici aynı zamanda ilgi çekici metinleri doğru seçebilme ; metinleri dönemlerine göre tematik yönden değerlendirebilme, anlamlı, etkili okuma ve konuşmayı gerçekleştirebilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynak ve okunacak eserlerin tanıtımı ve faydalanma metotları lgili Kaynaklar
2 Hikaye ve roman inceleme metotları (Ömer Seyfettin’in Nadan, Forsa gibi hikayeleri üzerinde) lgili Kaynaklar
3 Örnek hikayenin konu, iletiler, şahıslar, zaman – mekan bakımından incelenmesi lgili Kaynaklar
4 Şiir inceleme metotları ( Doğru, etkili, anlamı sezdirerek okuma çalışmaları, sorularla metni açma, içerik yönünden değerlendirme,örnek uygulama: Kemalettin Kamu Bingöl Çobanları, Yahya Kemal Nazar, lgili Kaynaklar
5 Şiirle hikaye etme (Mehmet Akif Koca Karı ile Ömer, Küfe) lgili Kaynaklar
6 Şiirle hikaye etme ( Mehmet Akif Dirvas, Vahdet) lgili Kaynaklar
7 Şiirle gösterme (Orhan Veli Kapalı Çarşı, İstanbul’u Dinliyorum) lgili Kaynaklar
8 Şiirle gösterme ( Necip Fazıl Canım İstanbul, Kaldırımlar,) lgili Kaynaklar
9 Arasınav lgili Kaynaklar
10 Metni oluşturan temel kaynaklar (Yazar : yetişmesi, düşünceleri,sosyal çevresi… Dil : günlük konuşma ve yazmada, bilgi vermede ve sanatta karşımıza gelen boyutlarıyla sosyal çevre: insan ve onun sosyal çevresi devirlere göre estetik anlayışlar) lgili Kaynaklar
11 Örnek metinler üzerinde uygulama çalışmaları (Mustafa Kutlu Yoksulluk İçimizde. Olay, şahıslar,zaman mekan bakış açısı, iletiler/kıssadan hisseler lgili Kaynaklar
12 Örnek metinler üzerinde uygulama çalışması (Yoksulluk İçimizde dil, anlatım, cümle kelime tercihleri bakımından) lgili Kaynaklar
13 Örnek metinler üzerinde uygulama çalışması . lgili Kaynaklar
14 Dönem sonu sınavlarına yönelik romanların incelenmesi. lgili Kaynaklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 10 10 100
54 Ev Ödevi 13 2 26

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453155 Edebi metinleri gruplandırma, anlatmaya bağlı edebi metinleri inceleme, çözümleme ve değerlendirme.
2 1453156 Metin Çözümleme Yöntemlerini Öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr