Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ağaoğulları, M. Ali (1994), Kent Devletinden İmparatorluğa, Ankara, İmge Kitabevi. Anıl, Yaşar Şahin (2006), Sokrates, İstanbul, Kastaş Yayınevi. Arendt, Hannah (2004), “Philosophy and Politics”, Social Research,71 (3), 427-454. Arnhart, Larry (2004), Plato’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi,Çev. Ahmet Kemal Bayram, Ankara, Adres Yayınları. Aydın, Ayhan (2004), Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası, İstanbul,Gendaş. Gutek, Gerald I. (2001), Eğitim Felsefeleri ve İdeolojik Yaklaşımlar,Çev. Nesrin Kale, Ankara, Ütopya.

Dersin İçeriği

Sokratik Eğitim anlayışı, Sokratesin insana bakışı, Sokratik Düşünme

Dersin Amacı

Sokratik eğitim anlayışının sorgulama temeline dayanan bakış açısının kazanılmasını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sokrates’in Eğitim ve İnsan Anlayışı
2 Tümevarım yöntemi
3 İnformel eğitim
4 Herkese açık eğitim
5 Eğitimde Felsefe
6 Endoktrinasyon ve Eğitim
7 Devlet’te Eğitim
8 Bilgi Kuramı ve Eğitim
9 Ara Sınav
10 Sokratik Metot
11 Diyalog ve İkna
12 Epistemolojik
13 Sorgulayıcı Eğitimi
14 Genel Değerlendirme
15 Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
34 Okuma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442032 Eğitimle ilgili kavramları bilir
2 1442033 Eğitime temel oluşturan alanlarla eğitim ilişkisini kavrar 
3 1442055 Eğitim sistemindeki temel sorunları kavrar
4 1442061 Türk eğitim sisteminin yapısını kavrar
5 1442063 Öğretmenlik mesleğini tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr