Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 1000 - M.S.2014) 26. Baskı- Yahya Akyüz - Pegem Akademi Yayıncılık

Dersin İçeriği

Osmanlıdan önce eğitim, Osmanlı Devleti döneminde eğitim ve ilköğretim, Milli Mücadele döneminde eğitim, Cumhuriyet döneminden günümüze eğitim

Dersin Amacı

Türk Eğitim Tarihinin Amacı” en eski tarihlerden günümüze kadar Türk milletinin ürettiği, benimsediği, geliştirdiği, eğitim ve öğretimle ilgili düşünceleri ve kurumları, ortaya koymak, insan yetiştirme düzenini ve nasıl bir insan tipi yetiştirilmeye çalışıldığını araştırmak. Türk toplumlarının mutluluğu ve mutsuzluğu ile eğitim ve öğretimlerinin ilişkisini araştırmak, bugünkü eğitim sorunlarımızı en iyi biçimde çözebilmek için geçmişten bir takım dersler çıkartıp çıkarılamayacağını tartışmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk Türk devletlerinde Eğitim
2 Osmanlı devletinde genel eğitim
3 Osmanlı Devletinde İlköğretim
4 Osmanlı Devleti eğitim sisteminde modernleşme çabaları
5 Modern okullar
6 Milli Mücadele dönemi eğitim
7 Cumhuriyet Dönemi Eğitim
8 Çok partili dönem eğitim
9 Ara Sınav
10 Osmanlıdan Cumhuriyet dönemine kadar İlköğretim programları
11 Cumhuriyetten günümüze ilköğretim programları
12 İlköğretim programındaki yeni yaklaşımlar
13 İlköğretimin sorunları
14 Genel Değerlendirme
15 Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
34 Okuma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442126 İlk Türk devletlerinde eğitimin nasıl olduğunu bilir.
2 1442155 Osmanlı devleti döneminde genel eğitimi ve ilköğretimin yerini bilir.
3 1442166 Osmanlı devleti dönemindeki ilköğretim kurumlarını ve programlarını inceler.
4 1442209 Cumhuriyetten günümüze ilköğretim sisteminin gelişimini kavrar.
5 1442236 İlköğretimin günümüzdeki durumunu kavrar, sorunları fark eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr