Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adem, M., "Ulusal Eğitim Politikamız Nasıl Olmalıdır?", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1997. Alpay, A., Eğitim Politikası, Pegem, Ankara, 2015. Cafoğlu, Z., "Sanayileşmiş Ülkelerde Eğitim Politika ve Uygulamaları" , Eğitim Yönetimi, 1996. Kaplan, İ., Türkiyede Milli Eğitim İdeolojisi, İletişim, İstanbul, 1999. Sağlam, M., Özüdoğru, F. & Çıray, F., "Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri" , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011. Şişman, M., Eğitim Bilimine Giriş, Pegem A, Ankara, 2007.

Dersin İçeriği

İlköğretimi etkileyen eğitim politikaları İlköğretimi etkileyen eğitim politikalarının uygulamadaki yansımaları Eğitim politikaları ve öğretim programları Eğitim politikaları ve ders kitapları Eğitim politikaları ve öğretmen yetiştirme programları

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Türkiye ve dünyada, ilköğretimi kapsayan eğitim politikalarını incelemek ve bu politikalar doğrultusunda hayata geçirilen uygulamaları öğrenmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlköğretimde Eğitim Politikaları ve Uygulamaları- Temel Kavramlar
2 Türk Eğitim Sistemi Eğitim Politikaları
3 Türk Eğitim Sistemi Eğitim Politikaları Uygulamaları
4 Osmanlı Dönemi Eğitim Politikaları ve Uygulamaları
5 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları ve Uygulamaları
6 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları ve Uygulamaları
7 Ara Dönem Sınavı
8 Günümüz İlköğretim Politika ve Uygulamaları Karşılaştırması - (Türkiye & Almanya)
9 Günümüz İlköğretim Politika ve Uygulamaları Karşılaştırması - (Türkiye & Amerika)
10 Günümüz İlköğretim Politika ve Uygulamaları Karşılaştırması - (Türkiye & Japonya)
11 Günümüz İlköğretim Politika ve Uygulamaları Karşılaştırması - (Türkiye & Finlandiya)
12 İlköğretim politikaları ve öğretim programları
13 Öğretim Programları Karşılaştırması - ( Türkiye-Almanya-Amerika-Japonya-Finlandiya )
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 93 93
2 Final Sınavı 1 94 94

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442753 İlköğretim eğitim politikaları hakkında kavram ve bilgiye sahip olabilme.
2 1442761 Eğitim politikalarının etkilediği uygulamalar hakkında bilgi sahibi olabilme.
3 1442765 Eğitim politikaları ve öğretim programları arasındaki ilişkiyi anlayabilme.
4 1442782 Eğitim politikaları ve uygulamalarını kıyaslayarak analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr