Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Memişoğlu, H., & Öner, G. (2013). Sosyal bilgiler dersinde öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre coğrafya konularının öğretimi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 347-366. ÇELEN, S., FİDAN, S., & KANAT, M. H. 2017 PROGRAMINA GÖRE DÜZENLENMİŞ İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDAKİ COĞRAFYA KONULARININ İNCELENMESİ. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (39), 70-82. Artvinli, E. (2010). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) coğrafya öğretimine katkısı ve ortaöğretim öğrencilerinin CBS'ye ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1255-1292. BEBE, H., BEBE, H. İ., & ÜNLÜ, M. (2012). İLKÖĞRETİM 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN COĞRAFYA İÇERİĞİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ. Marmara Coğrafya Dergisi, (26), 260-286. Öner, G., & Memişoğlu, H. (2018). Sosyal bilgilerde yerel coğrafya öğretimi: Öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(3), 193-218.

Dersin İçeriği

Türkiye’de Cumhuriyetten günümüze sosyal bilgiler programları ve coğrafya konuları (Değişiklikler, Düzenlemeler, Güncellemeler), Ortaokul sosyal bilgiler ders programlarında coğrafya konularıyla ilgili kavramlar, sosyal bilgilerde coğrafya ünitelerindeki kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışla değerlendirilmesi, coğrafi bilgi sistemlerinin (cbs) ve sosyal bilgilerde coğrafya öğretimindeki yeri, sosyal bilgilerde yerel coğrafya öğretimi, sosyal bilgiler derslerinde coğrafya konularının öğretimi: problemler-öneriler, sosyal bilgiler dersi coğrafya konularında günümüz dünya sorunları ile öğrenilmesi ve öğretilmesinde etkili olan faktörler

Dersin Amacı

Öğrencilerin mekansal becerilerini geliştirmek, ekonomik ve sosyal olayların, problemlerin mekansal özelliklerini ve boyutunu analiz etmelerini ve çevresel konular hakkında bilgilenmelerini sağlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr