Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Learning and Instruction: Theory into Practice. Gredler, M. Öğrenme ve Öğretme Süreci-Nobel Yayınları Senemoğlu, N. 2004. Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi.

Dersin İçeriği

İnsanın gelişim özellikleri, öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavram-ilke-sınıflamalar bilgisi, kuram\yaklaşımların öğrenmeye ilişkin ilkeleri.

Dersin Amacı

İnsanın gelişim özellikleri ve eğitim açsında doğurguları ve öğrenme kuramlarına göre öğrenme ilkeleri bilgisi; gelişim ve öğrenme ilkelerine göre öğretimin planlanması yeterlikleri kazanabilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar.
2 İnsanın gelişim özelikleri ve boyutları.
3 Gelişimin boyutları.
4 Davranışçı öğrenme kuramı.
5 Davranışçı öğrenme kuramı.
6 Klasik koşullanma.
7 Edimsel koşullanma.
8 Bağlaşımcılık.
9 Ara sınav
10 Sosyal bilişsel kuram.
11 Bilişsel öğrenme kuramı.
12 Gestalt kuramı.
13 Bilgiyi işleme kuramı.
14 Öğrenme-öğretme modelleri.
15 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 13 3 39
21 Rapor Sunma 13 1 13
27 Makale Yazma 1 50 50
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453081 Öğrenci öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1453085 Öğrenci öğrenme kuram\yaklaşımlarını açıklar.
3 1453087 Öğrenci öğrenme ile ilgili temel ilkeleri açıklar.
4 1453089 Öğrenci bir kuram\yaklaşımı temel alarak bir eğitim durumu düzenler.
5 1453091 Öğrenci kuram\yaklaşımların benzer\farklı yönlerini analiz eder.
6 1453093 Öğrenci bir eğitim durumları düzeneğini öğrenme-öğretme kuramlarına uygunluğu açısında değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr