Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan GÜRDİL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayvan Barınaklarında Çevre Dentimi, Hasad Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Hayvan barınaklarında ısıtma, serinletme ve havalandırma (iklimlendirme) uygulamaları, bu amaçla kullanılan sistemlerin tasarım özellikleri. Çevresel kontrolde uluslararası ve Avrupa Birliği Standartlarına uygunluk. Uluslar arası standartlara göre hayvan barınaklarında çevresel kontrol sistemlerinin tasarımı. Bu sistemler için bilgisayar destekli hesaplama ve simülasyon programlarının geliştirilmesi.

Dersin Amacı

Hayvan barınaklarında ısıtma, serinletme ve havalandırma (iklimlendirme) uygulamaları hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler vermek. Bu amaçla kullanılan sistemlerin tasarımını yapabilme. Çevresel kontrolde uluslararası ve Avrupa Birliği Standartlarına uygunluğu sağlayabilme. Uluslar arası standartlara göre hayvan barınaklarında çevresel kontrol sistemlerinin tasarımının yapılabilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvansal üretim hakkında genel bilgiler, ülkemizdeki durum. Hayvancılık işletmlerin genel durumu, sorunları ve çözüm önerileri.
2 Hayvancılık işletmelerinin yapısı, özellikleri. Hayvan barınağı çeşitleri.
3 Hayvan barınaklarının planlanması, yapısal özellikleri. Hayvan barınaklarında kullanılan mekanizasyon sistemleri.
4 Hayvan barınaklarında uygulanan havalandırma sistemleri, özellikleri. Hayvan barınaklarında uygulanan serinletme sistemleri ve özellikleri.
5 Hayvan barınaklarında uygulanan ısıtma sistemleri.
6 Hayvan barınaklarında uygulanan aydınlatma sistemleri. Suluk ve yemlikler.
7 Gübre mekanizasyonu. Barınak içerisinde oluşan zararlı gazlar.
8 Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde havalandırma kapasitesi hesabı. Seçilen bir kümes için doğal ve yapay havalandırma kapasitelerinin hesaplanması.
9 Kümeslerde havalandırma kapasitesi hesaplanması için bir program geliştirilmesi. Yazılan hesaplama programının örnek bir kümeste denenmesi.
10 Kümeslerde uygulanan serinletme yöntemleri. Buharlaştırmalı serinletme sisteminin tanıtılması.
11 Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan havalandırma ve serinletme sistemleri. Seçilen bir ağıl veya ahır için örnek havalandırma kapasitesi hesaplanması.
12 Gübre temizleme sistemleri ve barınak içerisinde oluşan zararlı gazlar. Seçilen bir hayvan barınağında zararlı gaz seviyeleri ölçümü.
13 Kanatlı hayvan barınakları için havalandırma, serinletme, ısıtma, gübre temizleme sistemlerinin projelendirilmesi.
14 Büyükbaş hayvan barınakları için havalandırma, serinletme, ısıtma, gübre temizleme sistemlerinin projelendirilmesi.
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
3 Bütünleme Sınavı 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 4 10 1
22 Proje Hazırlama 2 20 1
23 Proje Sunma 2 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 4 20 80
22 Proje Hazırlama 2 10 20
23 Proje Sunma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2068071 Hayvan barınaklarında çevresel kontrol sistemlerini tanır ve uygulamaya aktarır.
2 2068072 Çevresel kontrol sistemlerinin hayvan sağlığı ve verimi açısından ve üretici açısından önemini anlar.
3 2068070 Modern tarım tekniğinin gerektirdiği sistemleri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 80766 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 80767 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 80768 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 80769 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 80770 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 80771 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 80772 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 80773 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 80774 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 80775 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 80776 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1
2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 3 2
3 4 4 3 4 3 2 5 1 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr