Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yeşim Benal Öztekin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TARIM ALET ve MAKİNELERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UTEM Yayınaları, 2001, ANKARA

Dersin İçeriği

Tarımda sağlık ve güvenlik, temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri, değişik tarım makineleri grupları ve çalışma koşullarında güvenlik esasları.

Dersin Amacı

Tarımda iş sağlığı ve güvenliği, tarımda sağlık ve güvenlik gereksinimleri, etkili faktörler, tarım makinelerinin iş güvenliği ile ilişkisi, tehlike ve risk kavramlarını irdelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış
2 Tarımda sağlık ve güvenlik, tarımsal çalışma koşulları
3 Tarım makinelerinde iş sağlığı ve güvenliği gereksinimleri, önemi
4 Tarım makinelerinde iş kazası kavramı ve temel nedenleri
5 Kazaları sınıflandırma, kodlama, raporlandırma esasları
6 Tarımda iş kazalarını önlemek için alınacak genel önlemler
7 Arasınav
8 Tarımda iş güvenliğinde koruyucuların (Makine ve kişisel koruyucular) tanıtılması ve kullanılması
9 Traktör ile çalışmada güvenlik
10 Yayay kumandalı makineler ile asılı ve çekilir makinelerde güvenlik
11 İlaçlama makinelerinde güvenlik
12 Tarım arabası ile çalışmada güvenlik
13 Kendi yürür makinelerde güvenlik
14 Yarıyıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 50 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
80550 2067962 Tarım makinalarında iş güvenliği konusunda olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konular öğretilecektir.
80551 2067961 Tarım makinalarında iş güvenliğine bakış açısını geliştirmek
80552 2067963 Tarım makinalarında iş güvenliğinin temel kavramları bilmek
80553 2067964 Kişisel koruyucu ekipmanları bilmek ve uygulamak
80554 2067965 Tarım makinalarında iş güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmelikleri uygulamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 80766 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 80767 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 80768 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 80769 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 80770 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 80771 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 80772 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 80773 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 80774 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 80775 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 80776 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
80550 4 4 4 4 4
80551 4 4 4 4 4
80552 4 4 4 4 4
80553 4 4 4 4 4
80554 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr